Скъпи родители,

   БУ "Джон Атанасов" обявява началото на учебната 2020/2021 година! Тържеството за откриване на учебната година за учениците и от двете бази (Guerin  и  Oakton) ще се състои на 12 септември, 10:00 ч., в зала 1610 на колеж Оуктън (1600 Oakton Community College, Des Plaines, IL 60016).

   Както всяка година, предлагаме обучение в две бази и два учебни дни - събота и неделя. Обучението ще се провежда в онлайн и присъствена форма и ще бъде съобразено със санитарните изисквания, породени от настъпилата необичайна обстановка. Имаме вече сключен договор с Оуктън колеж и уверение, че стаите покриват изискванията на щата Илинойс за провеждане на учебни занятия. В случай, че обстоятелствата около епидемичната обстановка се променят, БУ "Джон Атанасов" има пълна готовност за преминаване на онлайн форма на обучение чрез Google платформата G Suite, чийто ресурси и инструменти са широко приложими за използване в обучението и учебния процес.

   Училището провежда засилена подготовка във всички класове за тестовете на Департамента по езиково обучение (ДЕО) към Софийски университет "Климент Охридски" за владеене на български език по европейската езикова рамка и за получаване на Печат за двуезичност (Seal of Biliteracy).

   Скоро ще получите допълнителна информация за записване и провеждане на учебните занятия. 

   Ако имате въпроси и предложения , можете да се свържете с училищното ръководство:
 
Анелия Лазарова, ръководител учебна дейност

Стела Калайкова, училищен ръководител, маркетинг и онлайн обучение
(312) 478 - 4541, media@johnatanasoffscool.com

До скоро, 
От училищното ръководство на БУ "Джон Атанасов"