Втори изпит по български език за получаване на печат за двуезичност -SEAL of BILITERACY в щата Илинойс, САЩ


ВТОРА ГРУПА БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖИ В ЧИКАГО ПОЛУЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ В ЩАТА ИЛИНОЙС
Признаването на българския език в програмата Seal of Biliteracy в щата Илинойс датира от м. март 2017г. и е дело на съвместните услилия на Асоциацията на българските училилища в чужбина ( АБУЧ), българско училище " Джон Атанасов"  в Чикаго с директор Боянка Иванова  и безрезервната подкрепа и съдействие на генералното консулство на Република България в Чикаго в лицето на генералния консул Иван Анчев.
Изпитът се провежда онлайн от Департамента за езиково обучение(ДЕО) към Софийския университет "Климент Охридски", който единствен от всички  университети в  България е член на престижната европейска oрганизация за чуждоезиково тестване ALTE със седалище във Великобритания. Между ДЕО към Софийския университет и министерството на образованието в България е сключен меморандум  за право на провеждане на тестове по български език в българските  училища зад граница.
Софийският университет е първият български университет, одобрен да валидира знания по роден език в САЩ.
Следващият изпит по български език за получаване на Печат за двуезичност Seal of Biliteracy в щата Илинойс ще се проведе на 28-ми април в българско училище " Джон Атанасов" Чикаго. 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛУЧАТ ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЩАТА ИЛИНОЙС (ILLINOIS SEAL OF BILITERACY IN BULGARIAN) ВЪРХУ ДИПЛОМИТЕ СИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Click below:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛУЧАТ ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЩАТА ИЛИНОЙС (ILLINOIS SEAL OF BILITERACY IN BULGARIAN) ВЪРХУ ДИПЛОМИТЕ СИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

КАЛЕНДАР НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ЗАНИМАНИЯ, СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ в българско училище „ДЖОН АТАНАСОВ” в Чикаго за учебната 2017-2018г.

К А Л Е Н Д А Р НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ЗАНИМАНИЯ, СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ в българско училище „ДЖОН АТАНАСОВ” в Чикаго за учебната 2017-2018г.

КРЪЖОЦИ ЗА ДЕЦА - всяка събота от 13.00 до 14.30 ч.; Oakton Community
College, Des Plaines:

- ДЕТСКА ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ „ Хорце”, с художествен ръководител Ирина Гочева;
стая 2721; 2-ри етаж;
- В СВЕТА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО с художник Кина Бъговска; стая 2549;
- В СВЕТА НА ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО с писателя Добри Карабонев; стая 2755;
- В СВЕТА НА МАТЕМАТИКАТА с преподавател Василка Ангелова; стая 2537;
- В СВЕТА НА ФОТОГРАФИЯТА с Красимир Георгиев; стая 2733.

ЗАНИМАНИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ - всяка събота от 13.15ч. до 14.30 ч. в Oakton
Community College, Des Plaines:

- ХОРОТЕКА с ръководител Анелия Лазарова; стая 2735;
- АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НАЧИНАЕЩИ с преподавател Таня Дишева; стая 2527;
- РАЗГОВОРЕН БЪЛГАРСКИ за американци с преподавател Таня Дишева-14.30- 15.30ч.;
стая 2527;
- ФРЕНСКИ ЕЗИК с преподавател Виолета Петрова; стая 2547;
- АРТ ФАНТАЗИИ с художник Кина Бъговска, 14.30ч.; стая 2549;

СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ:

18-ти НОЕМВРИ - ДЕН НА ПАТРИАРХА НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА – ИВАН ВАЗОВ, урок-спектакъл с худ. ръководител Виолета Петрова, Oakton College,Des Plaines, начало 12.00ч.
зала 1625 , 1-ви етаж;

2-ри ДЕКЕМВРИ - „КАК ДА НАПРАВИМ УРОКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПО- ПРИВЛИКАТЕЛЕН ЗА УЧEНИКА”/ за учители/, презентатор и водещ дискусията Таня Дишева, преподавател по български език, учител в американската ситема; Oakton College, Des Plaines, начало 13.15ч. стая 2527; 2-ри етаж; ще се предоставят освежителни напитки и кафе за присъствашите;

9-ти ДЕКЕМВРИ – ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ, Oakton College, Des Plaines; 2-ри етаж, /необходима е предварителна регистрация/;

10-ти ДЕКЕМВРИ - КОНЦЕРТ – СПЕКТАКЪЛ - 10 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ на ДЕТСКА ФОРМАЦИЯ „ХОРЦЕ” и 15 ГОДИНИ „ХОРО”- художествен ръководител Ирина Гочева; филиал на училището- GUERIN PREP HIGH SCHOOL, River Grove, начало 17:00ч.;

16-ти ДЕКЕМВРИ - КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО - Oakton College,Des Plaines, начало 11.30ч. зала 1610, 1-ви етаж, паркинг „С”;

20-ти ЯНУАРИ - „КАК ДА ПОМОГНЕМ НА ДЕТЕТО СИ В ПОДГОТОВКАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК” /за родители/, презентатор и водещ дискусията Таня Дишева, преподавател по български език, учител в американската система- Oakton College,Des Plaines; начало 13.15 ч. стая 2527, 2-ри етаж; ще се предоставят освежителни напитки и кафе за присъстващите;

27-ми ЯНУАРИ, 2018г. ЧЕСТВАНЕ НА 170 г. от РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ - открит урок с преподавател Виолета Петрова, Oakton College,Des Plaines, начало 13.15ч. стая 2547, 2-ри етаж;

17-ти ФЕВРУАРИ - общоучилищно тържество - БЕЗСМЪРТИЕТО НА АПОСТОЛА НА
СВОБОДАТА – ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Oakton College,Des Plaines, начало 12.00 ч.;

24-ти ФЕВРУАРИ - прожекция с дикусия на българския документален филм
„Кеймбридж” на режисьора Елдора Трайкова. Филмът разказва  за селото Долни Цибър,
наречено Ромският Кеймбридж. За обучението на децата в това село е споменато на кръгла
маса, водена от министъра на образованието Красимир Вълчев в Софийския Университет на тема „Демографската криза и образование” през есента на тази година – начало - 11:30ч. стая 2527; ще се предоставят освежителни напитки и кафе за присъстващите;

10-ти МАРТ - МАРТЕНСКИ ПРАЗНИЦИ С НАЙ-МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ НА БУ „ДЖОН АТАНАСОВ”; преподаватели Валя Камбурова и Цвети Пейчева; Oakton College,Des Plaines, начало 12.00 ч. стая 2549, 2-ри етаж;

31-ви МАРТ - БЪЛГАРСКИ ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ с преподавател АНЕЛИЯ
ЛАЗАРОВА; Oakton College,Des Plaines; начало 11.30 ч. стая 2537, 2-ри етаж;

19-ти МАЙ - КОНЦЕРТ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА, ПОСВЕТЕН НА ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА - 24 МАЙ; начало 13.30ч., театрална зала във филиала на училището Guerin Prep High Schoool, River Grove.

За повече информация относно събитията на тел. ( 773) 817 – 9917 Боянка Иванова, училищен ръководител

“Аз пях за България, защото я обичах“- мултимедиен урок спектакъл в БУ”Джон Атанасов”

Човекът изчезва, но но неговато дело и име остават. Това велико име, което времето не може да заличи от паметта на българите е Иван Вазов

Всяко ново поколение открива България и любовта си към нея по различен начин, но и днес няма българско дете, което да не прохожда в патриотичното си чувство със стиховете на Вазов от “Аз съм българче”, „Де е България”, „Радецки”, „Училище” и много др., пропити с любов „към всичко българско и родно” произведения. Затова и нашият мултимедиен урок бе посветен на любовта на Вазов към България.
Празнично украсената зала, звучащите патриотични песни в началото, по стихове на Вазов, приповдигнаха настроението и послужиха като емоционална нагласа. С маршова стъпка, с четнически униформи, със знаменца в ръка и пеейки „Тих бял Дунав се вълнува“, всички ученици се наредиха отпред и поставиха началото на поредния час по патриотизъм. А най-малките ни ученици от предучилищната група на г-жа Валя

Камбурова прочувствено изпълниха стихотворението „Иска ми се“.

Иска ми се с очите си, всичко да обгърна —
ако може, България цяла да прегърна.

Виолета Петрова, методист на урока, обяви темата му – „Аз пях за България, защото я обичах“ – това са думи на поета, които са част от изповедта му, изказана на втория му юбилей. Използването на Power-point презентация позволи богато онагледяване на учебния материал и поднасянето му в логическа и емоционална последователност. Урокът спектакъл като алтернативна форма на обучение позволява участието на ученици от различни възрасти и в нашия урок взеха участие от най-малките до най-големите ни ученици.

С родното място и семейната среда като фактори за формирането и израстването на младия Вазов, с ролята на училището в изграждането на неговата личност като човек и творец ни запознаха учениците на г-жа Таня Дишева от 7-ми и 8-ми клас, а възпитаниците на г-жа Анелия Лазарова изпълниха стихотворението „Майка ми” и акцентуваха върху образа на майката, която изиграва огромна роля за формирането му като личност.

Първокласниците на г-жа Ирена Стоянова докоснаха всеки от нас със стихотворението”Кон”, а учениците на г-жа Стела Тончева, изпяха с много чувство нежната песничка за синия синчец, като всяко дете държеше в ръцете си синьо цвете. Песента „Когато бях овчарче”, изпълнена от четвъртокласниците на г-жа Силвия Кънчева, върна много от нас в детството ни, потопи ни в една идилична атмосфера на единение между човека и природата.

Родолюбецът Вазов се възхищава от дивната прелест на нашата природа, обрисувана майсторски в пътеписите. Петокласниците на г-жа Виолета Петрова изразиха с изпълнението си възхищението и благоговението на твореца Вазов пред „божествената хубост на родната природа“ , изпълнявайки откъс от “Розовата долина и Тунджа”.

На фона на прекрасен видеоматериал, учениците от 8-ми клас Марая Николова и Стефан Василев изпълниха изразително стихотворението „Отечество любезно, как хубаво си ти”.

Прозвучаха и пророческите думи на народния поет в “Моите песни”:

И аз на своя ред ще си замина,
трева и мен ще расне над прахът.
Един ще жали, друг ще ме проклина,
но мойте песни все ще се четат.

И ще продължават да се четат, защото ни учат да бъдем българи и да обичаме БЪЛГАРИЯ.

Емоционален бе и краят на нашия открит урок спектакъл. Третокласниците на г-жа Боянка Иванова, държейки запалени свещички в ръка, изразиха с изпълнението си авторовата съкровена молитва за «мир, любов на всички братя и добро на наш народ».И ако някой ни попита нас, българите, откъде започва обичта ни към родината, мисля , че няма да сгрешим, ако кажем – от Вазовите стихове, които и днес възпитават в любов към родното, което трябва да любим, тачим и милеем, от неговите творби, които са “врязани” в съзнанието на цял един народ и живеят с неговото безсмъртие.

Виолета Петрова – БУ «Джон Атанасов», Чикаго