Скъпи родители,

   БУ "Джон Атанасов" обявява началото на учебната 2020/2021 година! Тържеството за откриване на учебната година за учениците и от двете бази (Guerin  и  Oakton) ще се състои на 12 септември, 10:00 ч., в зала 1610 на колеж Оуктън (1600 Oakton Community College, Des Plaines, IL 60016).

   Както всяка година, предлагаме обучение в две бази и два учебни дни - събота и неделя. Обучението ще се провежда в онлайн и присъствена форма и ще бъде съобразено със санитарните изисквания, породени от настъпилата необичайна обстановка. Имаме вече сключен договор с Оуктън колеж и уверение, че стаите покриват изискванията на щата Илинойс за провеждане на учебни занятия. В случай, че обстоятелствата около епидемичната обстановка се променят, БУ "Джон Атанасов" има пълна готовност за преминаване на онлайн форма на обучение чрез Google платформата G Suite, чийто ресурси и инструменти са широко приложими за използване в обучението и учебния процес.

   Училището провежда засилена подготовка във всички класове за тестовете на Департамента по езиково обучение (ДЕО) към Софийски университет "Климент Охридски" за владеене на български език по европейската езикова рамка и за получаване на Печат за двуезичност (Seal of Biliteracy).

   Скоро ще получите допълнителна информация за записване и провеждане на учебните занятия. 

   Ако имате въпроси и предложения , можете да се свържете с училищното ръководство:
 
Анелия Лазарова, ръководител учебна дейност

Стела Калайкова, училищен ръководител, маркетинг и онлайн обучение
(312) 478 - 4541, media@johnatanasoffscool.com

До скоро, 
От училищното ръководство на БУ "Джон Атанасов"
   „Освобождението на България в песен“ – 
мултумедиен урок спектакъл, посветен на Трети март

Трети март ! Светла дата в нашата история! Дата жадувана, лелеяна, изстрадана от поколения българи, дата белязана със знака на величие, дата на която възкръсва един народ, възкръсва свободата на България. 
        Училище „Джон Атанасов“ посрещна националния празник с песните символ на Освобождението, с песните предтеча на Свободата.

Мултимедийният урок „Освобождението на България в песен“ бе посветен на революционната ни поезия, на онези песни които са се родили в борбата, но и които я отразяват. По своята идейна насоченост бихме сравнили тази поезия с „История славянобългарска“, защото тя стряска, събужда, превръща раята в народ, воюващ за място под слънцето, което се е наричало и което отново да се нарича БългарияТези стихове са вдъхнали в душите на хиляди младежи пламенна любов към отечеството. Те отдавна са станали съставна част от въздуха, който дишаме като роден и струя от изворите , които откърмят чадата на „българската майка юнашка“. Потопихме се в атмосферата на революционния устрем  и го предадохме на нашите ученици, които с такава любов представяха и изпълняваха песните, че залата преливаше от въодушевление и емоция. Блестеше тази „искра любородна“ във всяко едно от изпълненията на песните – „Четници се пишат“ – 1-ви и 3-ти клас на Илонка Батинкова и Вили Трайкова,„Вятър ечи, Балкан стене“ – 2-ри клас на Стела Тончева, „Стани, стани, юнак балкански“ – 4-ти клас на Ирина Димитрова, „Къде си вярна, ти любов народна“ - 5-ти клас на Андрей Картелян„Тих бял Дунав“ – 6-ти клас на Силвия Кънчева, „Боят настана“ и “Топчето пукна“ – 7-ми и 8-ми клас на Виолета Петрова. Урокът завърши с прекрасния танц на Милана Янев, Кети Кърчева и Боян Стефанов от 8-ми клас към песента “Кой уши байрака“.
     Беше много истинско, вълнуващо, българско ! Урокът се превърна в празник на духа, а духът се ражда там, където сме единни и сплотени. Докато го има българския дух, ще я има и България.Гледайки прекрасните изпълнения на младите българи си казах: „Ето го лицето на България в моите очи“. И бих желала винаги да виждам и да усещам най-чистия и красив български патриотизъм – този, който включва в себе си голямата обич към Родината.
 Виолета Петрова – 
училищен ръководител , БУ „Джон Атанасов“- Чикаго 


Учениците от българските неделни училища в чужбина могат да сертифицират знанията си по български език

Министерството на образованието и науката и Департаментът за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ актуализирахаРегламента за провеждане на онлайн изпитите по български език. Достъпно, по ясни правила и обективни критерии за измерване нивото на владеене на езика учениците от българските неделни училища в чужбина могат да сертифицират знанията си по Общата европейска езикова рамка. На всеки кандидат, успешно издържал предвидените писмен и устен изпит, се издава сертификат за ниво на владеене на български език като чужд. Документът има международна валидност и е безсрочен.
Изпитните тестове на ДЕО отговарят напълно на 17-те стандарта на АЛТЕ - неправителствена организация със статут на участник в Съвета на Европа и консултант на ООН по въпросите на езиковата политика.
Изпитът се администрира онлайн, а регистрацията в сайта http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/ дава възможност на кандидатите да правят упражнения, както и примерни тестове.
Всеки кандидат може да полага изпита за всяко ниво неограничен брой пъти.
Езиковият тест по български език вече е признат и включен в програмата "Сертификат за двуезичност" в САЩ. Българският език в САЩ чрез сертифициране е признат в щатите Илинойс, Минесота, Мичиган, Мериленд, Масачузетс, Вирджиния, окръг Колумбия и Северна Каролина. Полученият сертификат ще дава допълнително предимство на учениците от българските неделни училища при кандидатстване в университет, тъй като много от висшите училища в САЩ признават доказаното с документа двуезичие на кандидата.
Сертификатът за ниво на владеене на български език носи преференции и за младите българи от чужбина, желаещи да продължат образованието си в България. Изменена е Наредбата за прием на студенти в държавните висши училища. Предвидена е възможност оценката от сертификата, с минимално ниво не по-ниско от В2, да бъде зачитана по решение на Академичния съвет на висшето училище като балообразуваща оценка за отделни специалности.
С уреждането на тази възможност Министерството на образованието и науката изпълнява ангажимента за повишаване мотивацията на изучаване на български език зад граница, за по-добра проходимост в българската и в чуждите образователни системи и определянето му като матуритетен предмет в училища в чужбина.