„Освобождението на България в песен“ – 
мултумедиен урок спектакъл, посветен на Трети март

Трети март ! Светла дата в нашата история! Дата жадувана, лелеяна, изстрадана от поколения българи, дата белязана със знака на величие, дата на която възкръсва един народ, възкръсва свободата на България. 
        Училище „Джон Атанасов“ посрещна националния празник с песните символ на Освобождението, с песните предтеча на Свободата.

Мултимедийният урок „Освобождението на България в песен“ бе посветен на революционната ни поезия, на онези песни които са се родили в борбата, но и които я отразяват. По своята идейна насоченост бихме сравнили тази поезия с „История славянобългарска“, защото тя стряска, събужда, превръща раята в народ, воюващ за място под слънцето, което се е наричало и което отново да се нарича БългарияТези стихове са вдъхнали в душите на хиляди младежи пламенна любов към отечеството. Те отдавна са станали съставна част от въздуха, който дишаме като роден и струя от изворите , които откърмят чадата на „българската майка юнашка“. Потопихме се в атмосферата на революционния устрем  и го предадохме на нашите ученици, които с такава любов представяха и изпълняваха песните, че залата преливаше от въодушевление и емоция. Блестеше тази „искра любородна“ във всяко едно от изпълненията на песните – „Четници се пишат“ – 1-ви и 3-ти клас на Илонка Батинкова и Вили Трайкова,„Вятър ечи, Балкан стене“ – 2-ри клас на Стела Тончева, „Стани, стани, юнак балкански“ – 4-ти клас на Ирина Димитрова, „Къде си вярна, ти любов народна“ - 5-ти клас на Андрей Картелян„Тих бял Дунав“ – 6-ти клас на Силвия Кънчева, „Боят настана“ и “Топчето пукна“ – 7-ми и 8-ми клас на Виолета Петрова. Урокът завърши с прекрасния танц на Милана Янев, Кети Кърчева и Боян Стефанов от 8-ми клас към песента “Кой уши байрака“.
     Беше много истинско, вълнуващо, българско ! Урокът се превърна в празник на духа, а духът се ражда там, където сме единни и сплотени. Докато го има българския дух, ще я има и България.Гледайки прекрасните изпълнения на младите българи си казах: „Ето го лицето на България в моите очи“. И бих желала винаги да виждам и да усещам най-чистия и красив български патриотизъм – този, който включва в себе си голямата обич към Родината.
 Виолета Петрова – 
училищен ръководител , БУ „Джон Атанасов“- Чикаго 


Учениците от българските неделни училища в чужбина могат да сертифицират знанията си по български език

Министерството на образованието и науката и Департаментът за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ актуализирахаРегламента за провеждане на онлайн изпитите по български език. Достъпно, по ясни правила и обективни критерии за измерване нивото на владеене на езика учениците от българските неделни училища в чужбина могат да сертифицират знанията си по Общата европейска езикова рамка. На всеки кандидат, успешно издържал предвидените писмен и устен изпит, се издава сертификат за ниво на владеене на български език като чужд. Документът има международна валидност и е безсрочен.
Изпитните тестове на ДЕО отговарят напълно на 17-те стандарта на АЛТЕ - неправителствена организация със статут на участник в Съвета на Европа и консултант на ООН по въпросите на езиковата политика.
Изпитът се администрира онлайн, а регистрацията в сайта http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/ дава възможност на кандидатите да правят упражнения, както и примерни тестове.
Всеки кандидат може да полага изпита за всяко ниво неограничен брой пъти.
Езиковият тест по български език вече е признат и включен в програмата "Сертификат за двуезичност" в САЩ. Българският език в САЩ чрез сертифициране е признат в щатите Илинойс, Минесота, Мичиган, Мериленд, Масачузетс, Вирджиния, окръг Колумбия и Северна Каролина. Полученият сертификат ще дава допълнително предимство на учениците от българските неделни училища при кандидатстване в университет, тъй като много от висшите училища в САЩ признават доказаното с документа двуезичие на кандидата.
Сертификатът за ниво на владеене на български език носи преференции и за младите българи от чужбина, желаещи да продължат образованието си в България. Изменена е Наредбата за прием на студенти в държавните висши училища. Предвидена е възможност оценката от сертификата, с минимално ниво не по-ниско от В2, да бъде зачитана по решение на Академичния съвет на висшето училище като балообразуваща оценка за отделни специалности.
С уреждането на тази възможност Министерството на образованието и науката изпълнява ангажимента за повишаване мотивацията на изучаване на български език зад граница, за по-добра проходимост в българската и в чуждите образователни системи и определянето му като матуритетен предмет в училища в чужбина.


На 9.12. 2019г. в офиса на Генералното консулство на България в гр. Чикаго, САЩ, генералният консул, г-н Иван Анчев, в присъствието на  председателя на борда на директорите на българско училище " Джон Атанасов" в Чикаго, г-н Радослав Ставрев, връчи почетен плакет и благодарствена грамота на господин Луис Нарваес, директор в направление стратегически проекти в офиса за езиково и културно обучение в администрацията на държавните училища в Чикаго - Chicago Public Schools.  

Отличителните награди са от името на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), чийто съучредител и член  е българското училище " Джон Атанасов" в гр. Чикаго.

Господин Нарваес се удостоява  с тези отличия в знак на почит и благодарност за оказаното съдействие за включването на  българския език в програмата "Печат за двуезичност" чрез оценъчната система на Департамента за езиково обучение (ДЕО) към Софийския университет "Климент Охридски", както и за изключителната му подкрепа и съдействие за запазване на българския език и съхранението на културни ценности в Чикаго.
 След упоритите съвместни действия от страна на генералния консул в Чикаго – г-н  Иван Анчев, на членовете на управителния съвет на АБУЧ в Чикаго, г-жа Боянка Иванова и г-жа Мария Лабова, както  и на местните образователни институции в щата Илинойс, от пролетта на 2017г. българският език е признат  в американската образователна система с включването му в програмата Seal of Biliteracy чрез  тестовата система на ДЕО към Софийския университет " Климент Охридски".

 От тогава до днес са проведени 6 изпитни сесии и над 120 българчета са издържали теста, в резултат на което са получили Seal of Biliteracy in Bulgarian ( Печат за двуезичност с български език) върху американските си дипломи.

Наред с генералния ни консул в Чикаго в общите  усилия за признаването на българския език в САЩ се включи и вторият секретар към посолството ни във Вашингтон, г-жа Даниела Сиракова, както и Министерството на образованието в България, за да може  днес българчетата от над 11 щата на САЩ  да  имат възможност да  получат Печата за двуезичност с български език, който  носи редица предимства в бъдещата им образователна и професионална реализация.

За нашите сънародници в САЩ, господин Анчев е един от силните  български  дипломати, който  е приел като своя лична кауза  съхранението на националните ценности и родния ни език зад граница. Той е един от най-ревностните пазители на единението на българските общности в САЩ около мисията за запазване  на родовата ни памет и разпространението на постиженията  на националния ни потенциал  зад граница във всички области на науката и изкуството. Тази негова отдаденост го прави най-желан гост в българските общности в САЩ  и един от  най-добрите приятели на Асоциацията на българските училища в чужбина, АБУЧ.
   
В словото си по време на кратката церемония за връчване на отличията  г-н Анчев каза:

 “Изказвам благодарност към Вас, г-н Нарваес, от името на българската общност в Чикаго и Средния Запад на САЩ за включването през 2017 г. на теста по български език сред езиците на Печата за двуезичност. По този начин българските деца в САЩ имат още по-голям стимул за изучаване на майчиния си език, виждайки, че това им отваря нови академични хоризонти. Радваме се на отличното взаимодействие между българското генерално консулство в Чикаго и американските образователни власти. Това сътрудничество е в полза на българските деца, на българските училищав полза е и на двата народа”. 

 На награждаването от страна на г-н Нарваес присъстваха членове на семейството му.

Щастливи сме, че националната кауза за съхранението на българския език и родната ни култура по света печели все повече привърженици, прескача държавни граници, дори и континенти.

От името на УС на АБУЧ,
д-р Ирина Ботева- Владикова,
председател на АБУЧ,
гр.Виена, Австрия
10.12.2019г.