Учениците от българските неделни училища в чужбина могат да сертифицират знанията си по български език

Министерството на образованието и науката и Департаментът за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ актуализирахаРегламента за провеждане на онлайн изпитите по български език. Достъпно, по ясни правила и обективни критерии за измерване нивото на владеене на езика учениците от българските неделни училища в чужбина могат да сертифицират знанията си по Общата европейска езикова рамка. На всеки кандидат, успешно издържал предвидените писмен и устен изпит, се издава сертификат за ниво на владеене на български език като чужд. Документът има международна валидност и е безсрочен.
Изпитните тестове на ДЕО отговарят напълно на 17-те стандарта на АЛТЕ - неправителствена организация със статут на участник в Съвета на Европа и консултант на ООН по въпросите на езиковата политика.
Изпитът се администрира онлайн, а регистрацията в сайта http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/ дава възможност на кандидатите да правят упражнения, както и примерни тестове.
Всеки кандидат може да полага изпита за всяко ниво неограничен брой пъти.
Езиковият тест по български език вече е признат и включен в програмата "Сертификат за двуезичност" в САЩ. Българският език в САЩ чрез сертифициране е признат в щатите Илинойс, Минесота, Мичиган, Мериленд, Масачузетс, Вирджиния, окръг Колумбия и Северна Каролина. Полученият сертификат ще дава допълнително предимство на учениците от българските неделни училища при кандидатстване в университет, тъй като много от висшите училища в САЩ признават доказаното с документа двуезичие на кандидата.
Сертификатът за ниво на владеене на български език носи преференции и за младите българи от чужбина, желаещи да продължат образованието си в България. Изменена е Наредбата за прием на студенти в държавните висши училища. Предвидена е възможност оценката от сертификата, с минимално ниво не по-ниско от В2, да бъде зачитана по решение на Академичния съвет на висшето училище като балообразуваща оценка за отделни специалности.
С уреждането на тази възможност Министерството на образованието и науката изпълнява ангажимента за повишаване мотивацията на изучаване на български език зад граница, за по-добра проходимост в българската и в чуждите образователни системи и определянето му като матуритетен предмет в училища в чужбина.


На 9.12. 2019г. в офиса на Генералното консулство на България в гр. Чикаго, САЩ, генералният консул, г-н Иван Анчев, в присъствието на  председателя на борда на директорите на българско училище " Джон Атанасов" в Чикаго, г-н Радослав Ставрев, връчи почетен плакет и благодарствена грамота на господин Луис Нарваес, директор в направление стратегически проекти в офиса за езиково и културно обучение в администрацията на държавните училища в Чикаго - Chicago Public Schools.  

Отличителните награди са от името на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), чийто съучредител и член  е българското училище " Джон Атанасов" в гр. Чикаго.

Господин Нарваес се удостоява  с тези отличия в знак на почит и благодарност за оказаното съдействие за включването на  българския език в програмата "Печат за двуезичност" чрез оценъчната система на Департамента за езиково обучение (ДЕО) към Софийския университет "Климент Охридски", както и за изключителната му подкрепа и съдействие за запазване на българския език и съхранението на културни ценности в Чикаго.
 След упоритите съвместни действия от страна на генералния консул в Чикаго – г-н  Иван Анчев, на членовете на управителния съвет на АБУЧ в Чикаго, г-жа Боянка Иванова и г-жа Мария Лабова, както  и на местните образователни институции в щата Илинойс, от пролетта на 2017г. българският език е признат  в американската образователна система с включването му в програмата Seal of Biliteracy чрез  тестовата система на ДЕО към Софийския университет " Климент Охридски".

 От тогава до днес са проведени 6 изпитни сесии и над 120 българчета са издържали теста, в резултат на което са получили Seal of Biliteracy in Bulgarian ( Печат за двуезичност с български език) върху американските си дипломи.

Наред с генералния ни консул в Чикаго в общите  усилия за признаването на българския език в САЩ се включи и вторият секретар към посолството ни във Вашингтон, г-жа Даниела Сиракова, както и Министерството на образованието в България, за да може  днес българчетата от над 11 щата на САЩ  да  имат възможност да  получат Печата за двуезичност с български език, който  носи редица предимства в бъдещата им образователна и професионална реализация.

За нашите сънародници в САЩ, господин Анчев е един от силните  български  дипломати, който  е приел като своя лична кауза  съхранението на националните ценности и родния ни език зад граница. Той е един от най-ревностните пазители на единението на българските общности в САЩ около мисията за запазване  на родовата ни памет и разпространението на постиженията  на националния ни потенциал  зад граница във всички области на науката и изкуството. Тази негова отдаденост го прави най-желан гост в българските общности в САЩ  и един от  най-добрите приятели на Асоциацията на българските училища в чужбина, АБУЧ.
   
В словото си по време на кратката церемония за връчване на отличията  г-н Анчев каза:

 “Изказвам благодарност към Вас, г-н Нарваес, от името на българската общност в Чикаго и Средния Запад на САЩ за включването през 2017 г. на теста по български език сред езиците на Печата за двуезичност. По този начин българските деца в САЩ имат още по-голям стимул за изучаване на майчиния си език, виждайки, че това им отваря нови академични хоризонти. Радваме се на отличното взаимодействие между българското генерално консулство в Чикаго и американските образователни власти. Това сътрудничество е в полза на българските деца, на българските училищав полза е и на двата народа”. 

 На награждаването от страна на г-н Нарваес присъстваха членове на семейството му.

Щастливи сме, че националната кауза за съхранението на българския език и родната ни култура по света печели все повече привърженици, прескача държавни граници, дори и континенти.

От името на УС на АБУЧ,
д-р Ирина Ботева- Владикова,
председател на АБУЧ,
гр.Виена, Австрия
10.12.2019г.

Съобщения 
        Уважаеми родители, 
 1. На 7-ми декември (събота), 2019 г., учебните занятия ще се проведат  по същото време от 9.30 ч. до 13.30 ч. в асирийската църква на адрес  - 901 N. Milwaukee Ave Glenview, IL 60025 
 2.  Първият учебен ден от Новата година ще бъде 4-ти януари 2020 г. и отново ще бъдем в асирийската църква на същия адрес от 9.30 ч. до 13.30 ч.


      От ръководството  на БУ „Джон Атанасов“