СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛУЧАТ ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЩАТА ИЛИНОЙС (ILLINOIS SEAL OF BILITERACY IN BULGARIAN) ВЪРХУ ДИПЛОМИТЕ СИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Click below:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛУЧАТ ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЩАТА ИЛИНОЙС (ILLINOIS SEAL OF BILITERACY IN BULGARIAN) ВЪРХУ ДИПЛОМИТЕ СИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

КАЛЕНДАР НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ЗАНИМАНИЯ, СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ в българско училище „ДЖОН АТАНАСОВ” в Чикаго за учебната 2017-2018г.

К А Л Е Н Д А Р НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ЗАНИМАНИЯ, СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ в българско училище „ДЖОН АТАНАСОВ” в Чикаго за учебната 2017-2018г.

КРЪЖОЦИ ЗА ДЕЦА - всяка събота от 13.00 до 14.30 ч.; Oakton Community
College, Des Plaines:

- ДЕТСКА ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ „ Хорце”, с художествен ръководител Ирина Гочева;
стая 2721; 2-ри етаж;
- В СВЕТА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО с художник Кина Бъговска; стая 2549;
- В СВЕТА НА ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО с писателя Добри Карабонев; стая 2755;
- В СВЕТА НА МАТЕМАТИКАТА с преподавател Василка Ангелова; стая 2537;
- В СВЕТА НА ФОТОГРАФИЯТА с Красимир Георгиев; стая 2733.

ЗАНИМАНИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ - всяка събота от 13.15ч. до 14.30 ч. в Oakton
Community College, Des Plaines:

- ХОРОТЕКА с ръководител Анелия Лазарова; стая 2735;
- АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НАЧИНАЕЩИ с преподавател Таня Дишева; стая 2527;
- РАЗГОВОРЕН БЪЛГАРСКИ за американци с преподавател Таня Дишева-14.30- 15.30ч.;
стая 2527;
- ФРЕНСКИ ЕЗИК с преподавател Виолета Петрова; стая 2547;
- АРТ ФАНТАЗИИ с художник Кина Бъговска, 14.30ч.; стая 2549;

СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ:

18-ти НОЕМВРИ - ДЕН НА ПАТРИАРХА НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА – ИВАН ВАЗОВ, урок-спектакъл с худ. ръководител Виолета Петрова, Oakton College,Des Plaines, начало 12.00ч.
зала 1625 , 1-ви етаж;

2-ри ДЕКЕМВРИ - „КАК ДА НАПРАВИМ УРОКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПО- ПРИВЛИКАТЕЛЕН ЗА УЧEНИКА”/ за учители/, презентатор и водещ дискусията Таня Дишева, преподавател по български език, учител в американската ситема; Oakton College, Des Plaines, начало 13.15ч. стая 2527; 2-ри етаж; ще се предоставят освежителни напитки и кафе за присъствашите;

9-ти ДЕКЕМВРИ – ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ, Oakton College, Des Plaines; 2-ри етаж, /необходима е предварителна регистрация/;

10-ти ДЕКЕМВРИ - КОНЦЕРТ – СПЕКТАКЪЛ - 10 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ на ДЕТСКА ФОРМАЦИЯ „ХОРЦЕ” и 15 ГОДИНИ „ХОРО”- художествен ръководител Ирина Гочева; филиал на училището- GUERIN PREP HIGH SCHOOL, River Grove, начало 17:00ч.;

16-ти ДЕКЕМВРИ - КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО - Oakton College,Des Plaines, начало 11.30ч. зала 1610, 1-ви етаж, паркинг „С”;

20-ти ЯНУАРИ - „КАК ДА ПОМОГНЕМ НА ДЕТЕТО СИ В ПОДГОТОВКАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК” /за родители/, презентатор и водещ дискусията Таня Дишева, преподавател по български език, учител в американската система- Oakton College,Des Plaines; начало 13.15 ч. стая 2527, 2-ри етаж; ще се предоставят освежителни напитки и кафе за присъстващите;

27-ми ЯНУАРИ, 2018г. ЧЕСТВАНЕ НА 170 г. от РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ - открит урок с преподавател Виолета Петрова, Oakton College,Des Plaines, начало 13.15ч. стая 2547, 2-ри етаж;

17-ти ФЕВРУАРИ - общоучилищно тържество - БЕЗСМЪРТИЕТО НА АПОСТОЛА НА
СВОБОДАТА – ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Oakton College,Des Plaines, начало 12.00 ч.;

24-ти ФЕВРУАРИ - прожекция с дикусия на българския документален филм
„Кеймбридж” на режисьора Елдора Трайкова. Филмът разказва  за селото Долни Цибър,
наречено Ромският Кеймбридж. За обучението на децата в това село е споменато на кръгла
маса, водена от министъра на образованието Красимир Вълчев в Софийския Университет на тема „Демографската криза и образование” през есента на тази година – начало - 11:30ч. стая 2527; ще се предоставят освежителни напитки и кафе за присъстващите;

10-ти МАРТ - МАРТЕНСКИ ПРАЗНИЦИ С НАЙ-МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ НА БУ „ДЖОН АТАНАСОВ”; преподаватели Валя Камбурова и Цвети Пейчева; Oakton College,Des Plaines, начало 12.00 ч. стая 2549, 2-ри етаж;

31-ви МАРТ - БЪЛГАРСКИ ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ с преподавател АНЕЛИЯ
ЛАЗАРОВА; Oakton College,Des Plaines; начало 11.30 ч. стая 2537, 2-ри етаж;

19-ти МАЙ - КОНЦЕРТ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА, ПОСВЕТЕН НА ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА - 24 МАЙ; начало 13.30ч., театрална зала във филиала на училището Guerin Prep High Schoool, River Grove.

За повече информация относно събитията на тел. ( 773) 817 – 9917 Боянка Иванова, училищен ръководител

“Аз пях за България, защото я обичах“- мултимедиен урок спектакъл в БУ”Джон Атанасов”

Човекът изчезва, но но неговато дело и име остават. Това велико име, което времето не може да заличи от паметта на българите е Иван Вазов

Всяко ново поколение открива България и любовта си към нея по различен начин, но и днес няма българско дете, което да не прохожда в патриотичното си чувство със стиховете на Вазов от “Аз съм българче”, „Де е България”, „Радецки”, „Училище” и много др., пропити с любов „към всичко българско и родно” произведения. Затова и нашият мултимедиен урок бе посветен на любовта на Вазов към България.
Празнично украсената зала, звучащите патриотични песни в началото, по стихове на Вазов, приповдигнаха настроението и послужиха като емоционална нагласа. С маршова стъпка, с четнически униформи, със знаменца в ръка и пеейки „Тих бял Дунав се вълнува“, всички ученици се наредиха отпред и поставиха началото на поредния час по патриотизъм. А най-малките ни ученици от предучилищната група на г-жа Валя

Камбурова прочувствено изпълниха стихотворението „Иска ми се“.

Иска ми се с очите си, всичко да обгърна —
ако може, България цяла да прегърна.

Виолета Петрова, методист на урока, обяви темата му – „Аз пях за България, защото я обичах“ – това са думи на поета, които са част от изповедта му, изказана на втория му юбилей. Използването на Power-point презентация позволи богато онагледяване на учебния материал и поднасянето му в логическа и емоционална последователност. Урокът спектакъл като алтернативна форма на обучение позволява участието на ученици от различни възрасти и в нашия урок взеха участие от най-малките до най-големите ни ученици.

С родното място и семейната среда като фактори за формирането и израстването на младия Вазов, с ролята на училището в изграждането на неговата личност като човек и творец ни запознаха учениците на г-жа Таня Дишева от 7-ми и 8-ми клас, а възпитаниците на г-жа Анелия Лазарова изпълниха стихотворението „Майка ми” и акцентуваха върху образа на майката, която изиграва огромна роля за формирането му като личност.

Първокласниците на г-жа Ирена Стоянова докоснаха всеки от нас със стихотворението”Кон”, а учениците на г-жа Стела Тончева, изпяха с много чувство нежната песничка за синия синчец, като всяко дете държеше в ръцете си синьо цвете. Песента „Когато бях овчарче”, изпълнена от четвъртокласниците на г-жа Силвия Кънчева, върна много от нас в детството ни, потопи ни в една идилична атмосфера на единение между човека и природата.

Родолюбецът Вазов се възхищава от дивната прелест на нашата природа, обрисувана майсторски в пътеписите. Петокласниците на г-жа Виолета Петрова изразиха с изпълнението си възхищението и благоговението на твореца Вазов пред „божествената хубост на родната природа“ , изпълнявайки откъс от “Розовата долина и Тунджа”.

На фона на прекрасен видеоматериал, учениците от 8-ми клас Марая Николова и Стефан Василев изпълниха изразително стихотворението „Отечество любезно, как хубаво си ти”.

Прозвучаха и пророческите думи на народния поет в “Моите песни”:

И аз на своя ред ще си замина,
трева и мен ще расне над прахът.
Един ще жали, друг ще ме проклина,
но мойте песни все ще се четат.

И ще продължават да се четат, защото ни учат да бъдем българи и да обичаме БЪЛГАРИЯ.

Емоционален бе и краят на нашия открит урок спектакъл. Третокласниците на г-жа Боянка Иванова, държейки запалени свещички в ръка, изразиха с изпълнението си авторовата съкровена молитва за «мир, любов на всички братя и добро на наш народ».И ако някой ни попита нас, българите, откъде започва обичта ни към родината, мисля , че няма да сгрешим, ако кажем – от Вазовите стихове, които и днес възпитават в любов към родното, което трябва да любим, тачим и милеем, от неговите творби, които са “врязани” в съзнанието на цял един народ и живеят с неговото безсмъртие.

Виолета Петрова – БУ «Джон Атанасов», Чикаго

Oбява за откриване на учебната година

БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ „ДЖОН АТАНАСОВ“ в ЧИКАГО,

носител на Почетен медал ” Иван Вазов” на Държавната агенция за българите в чужбина от 2010г. и Почетен сребърен плакет „130 години Учредително народно събрание”, удостоено от НС на Република България през 2015г. за цялостната си просветителска дейност

ПРЕДЛАГА

ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/18 ГОДИНА В СЛЕДНИТЕ РАЙОНИ НА ЧИКАГО:

- Des Plaines, Oakton Community College,1600 E. Golf Road, IL 60016, всяка събота от 9.00 до 13.00; извънкласни форми от 13.00 до 14.30ч. - фолкорни танци, шах, изобразително изкуство, математика, детска театрална школа и др.

- River Grove, Guerin College Preparatory High School, 8001 W. Belmont, IL 60 171, всяка неделя от 9.00ч. до 13.00ч. ; извънкласна форма от 13.00 до 14.00ч.- фолклорни танци и др.

- Palatine, 133 Roselle Road, IL 60 067, всяка събота от 9.00ч. до 13.00ч.

ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА за цялото училище ще се проведе на:

9-ТИ СЕПТЕМВРИ (събота) от 9.30ч. в зала №1610 (срещу паркинг С) в Oakton Community College. След тържеството ще се проведат редовни учебни занимания до 13.00.

Учениците от Palatine могат след тържеството да се включат в учебните занимания за съответните класове в колежа Октън. За тях редовните учебни занимания ще започнат от 16-ти септември в 9.00ч. в базата в Palatine.

На 10-ти СЕПТЕМВРИ от 9.00ч. в GUERIN Prep High School ще започне първия учебен ден за учениците от River Grove. Училище ”Джон Атанасов” провежда обучение на ученици от детски групи до 12-ти клас по български език и литература, история и география на България.

Училището е с 15 годишна история като лицензирано към Министерството на образованието в България и издава удостоверения за проведено обучение по български език история и география на България, валидни в българската образователна система.

Учебната програма на българско училище “Джон Атанасов” е одобрена и от Illinois State Board of Education, съгласно което българският език, изучаван в училището, се включва като кредитен предмет в американските дипломи за средно образование на учениците.

Училището е и инициатор за въвеждане на българския език в щатската програма Seal of Biliteracy- SB и проведе първия изпит в щата Илинойс за владеене на български език по европейската езикова рамка за включването му в SB през май 2017г.

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА онлайн КУРСОВЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА РАЗЛИЧНИ НИВА, както и ИНТЕНЗИВНИ, НАДГРАЖДАЩИ, ОПРЕСНИТЕЛНИ курсове, В ГРУПОВА ИЛИ ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА

Обучението се провежда от висококвалифициран педагогически колектив. Четирима учители са удостоени с Почетна грамота „ Неофит Рилски” на министерството на образованието и един с Почетен медал” Паисий Хилендарски” на Държавната агенция за българите в чужбина. Трима от преподавателите са сертифицирани и в САЩ и са действащи учители и в американската образователна система.

За повече информация и записвания:

email: bmi_ me @yahoo.com;
тел. 773- 817- 9917 от 8.00ч. до 12.00ч.