Домашна работа

Книги за прочит през лятната ваканция за 2-ри клас

Книги за прочит през лятната ваканция за 3-ти клас

Книги за прочит през лятната ваканция за 4-ти клас

Книги за прочит през лятната ваканция за 7-и клас

Книги за прочит през лятната ваканция за 9-ти клас

Детайли за домашната работа на учениците ще бъдат добавени по-късно. Пример: Папка с домашна работа по история в Google Drive.

Това е страницата на училище "Джон Атанасов". За повече информация моля изпратете имейл на johnatanasoffschool@gmail.com