Книги за прочит през лятната ваканция за 9-ти клас

УЧИЛИЩЕ „ДЖОН АТАНАСОВ” - Девети клас – лято 2012

КНИГИ ЗА ПРОЧИТ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ (Books for 9th grade - BG school Chicago)

СТАРОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

1. Старогръцки митове и легенди – Н. Кун
2. „Илиада”; „Одисея”- Омир
3. „Прикованият Прометей” - Есхил
4. „Антигона” - Софокъл

СТАРОБЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА
/препоръчителна литература/

1. „Солунските братя” – Слав Хр. Караславов
2. „Климент Охридски. Разказ за него и за враговете
му” – Надежда Драгова
3. „Златният век” – Андрей Гуляшки
4. „Антихрист” – Емилиян Станев
5. „В началото бе книгата” и „Патриарх Евтимий” -
Климентина Иванова

ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ!

Елена Липкова