Историята за препис

От АБУЧ:

Уважаеми колеги,

Изпращам едно невероятно предложение от колегите в Испания. Управителният съвет на АБУЧ предлага тази идея да се подеме от всички училища, членове на нашата асоциация (вижте списъка по-долу):

Предложение

Историята за препис

Корица на преписа

Страници на преписа

Завършек с името на преписвача

Тези от вас, които смятат, че могат да се присъединят, нека споделят с нас.

На добър час на ентусиастите!

Делото е възрожденско!

Снежина Мечева

говорител на АБУЧ
February 18, 2012