За вас, будители народни, с обич и признателност!

http://www.bulgariasega.com/interesting_facts/balgarski_uchilishta_usa/26895.html

За пореден път класните стаи на училище „Джон Атанасов” притихнаха, защото в тях се настани възрожденския дух на нашите будители.

Тази година този празник бе отбелязан с уроци по родолюбие. Първият урок бе „Заветът”, проект на осмокласниците с преподавател г-жа Анелия Лазарова. Нейните ученици сами бяха оформили слайдовете на презентацията и всеки коментираше своя слайд.

Във филиала на училището бе представен другият урок - „Будителството – мост към бъдещето” – идеен проект на г-жа Виолета Петрова, в който участваха и колегите Стела Тончева, Невена Николова и Ваня Налбантова, заедно със своите ученици.

И в двата урока бе проследена историята на празника и бе изтъкнато, че нашият народ единствен в света има празник на духовните си водачи, наречен Ден на будителите. А будители народът е нарекъл не само тези, които през епохата на робството са сеели просвета и култура, но и борците си за свобода, които с огнено слово и с оръжие в ръка са го будели през вековете.
Бяха представени творците и пазителите на българския дух и културната традиция – Св. Св. Кирил и Методий и техните ученици и последователи Климент Охридски, Константин Преславски, Йоан Екзарх и др. Изтъкна се ролята на първия наш възрожденец – хилендарския монах Паисий и неговите знаменателни слова „Българино, знай своя род и език!” Учениците от шести клас във филиала цитираха важни моменти от „История славянобългарска”, четвъртокласниците рецитираха гениалните стихове на Ботев, а учениците от трети клас декламираха стихотворения за народните будители. В този наш празник на духовността се включиха и първокласниците и второкласниците, които с много чувство и с развети български знаменца изпълниха песента „Ден на народните будители”.

Акцентува се върху дейността на множеството монаси, обучавали българските азбукарчета на четмо и писмо в килийните училища и на светски образованите патриоти, привнесли идеите на европейския ренесанс в поробената ни родина – будителите на нашето Възраждане – Петър Берон, бащата на „Рибния буквар”, Неофит Рилски, създателят на първата българска граматика, Найден Геров, съставителят на първия многотомен речник на българския език, фолклористите – братя Миладинови, поетът и публицист Петко Р. Славейков, Васил Априлов, основателят на първото светско училище у нас и много други знайни и незнайни радетели на духовност, които през вековете учеха как се обича България и как се мре за нея. Наред с тях са и литературните ни творци от тази епоха – Любен Каравелов, Добри Чинтулов, народният поет Иван Вазов, гениалният поет Христо Ботев и пречистият създател на революционни комитети – Васил Левски.

Беше изтъкнато, че всички те, преди да бъдат идеолози, писатели, публицисти, езиковеди, фолклористи, народните будители са били учители, защото са съзнавали, че „слепи и глухи” са народите без образование. Учениците бяха запитани за това дали има и днес будители и българският учител будител ли е и каква е ролята на учителя в техния живот. Защото има една професия, без която всички останали са невъзможни – професията на учителя.

Гости на празника във филиала бяха братя Християн и Павел Пеневи от фирма MERX Global, които по примера на Петър Берон и много други родолюбиви българи, направиха дарение за училището. С тях беше и мис България – Ива Коева, с която всеки искаше да се снима.

Поклон пред нашите нашите будители народни, за които духовността беше мисия!

Нека тяхната нравствена сила, всеотдайност и родолюбие огряват пътя ни! Нека ни помагат да бием още по-силно камбаната на българското знание!

Виолета Петрова - БУ „Джон Атанасов”
специално за в. „България СЕГА“

http://www.bulgariasega.com/interesting_facts/balgarski_uchilishta_usa/26895.html