Още една крачка напред в борбата за издигане статута на българския език по света, предприета от български училища в чужбина

В САЩ – гр. Чикаго!

Още една крачка напред в борбата за издигане статута на българския език по света, предприета от директори на български училища в чужбина, членове на АБУЧ, и подкрепени от съмишленик на това национално дело, генералния консул на България в Чикаго – г-н Иван Анчев.

Снежина Мечева
говорител на АБУЧ

Среща на генералния консул в Чикаго, г-н Иван Анчев, и директори на български училища, членове на Асоциацията на българските училища в чужбина, АБУЧ, с представители на образователното министерство на щата Илинойс, ISBE ,и чикагския образователен инспекторат, Chicago Public Schools ( CPS )

На 4.01.2017 г. генералният консул в Чикаго, г-н Иван Анчев, и трима членове на Асоциацията на българските училища в чужбина - АБУЧ (г-жа Боянка Иванова – член на УС на АБУЧ и директор на българско училище „ Джон Атанасов” Чикаго; г-жа Мария Лабова –Бургграф - член на УС на АБУЧ, и директор на „Ново българско училище” в Нейпървил; г-жа Ваня Налбантова, член на АБУЧ, основател на Българско училище „ Слънчогледи”, основател и ръководител на „Кирилския институт по славянски езици в Чикаго), проведоха среща с Луиз Нарваез, директор на дирекция „Стратегически проекти” към Chicago Public Schools.

От американска страна на срещата присъства и представителят на американското министерство на образованието (Illinois State Board of Education) Гилберто Санчес, експерт от отдела за обучение по английски език, както и образователни експерти от различни нива на чикагската образователна система . Срещата бе инициирана от българска страна.

По време на близо 90-минутния разговор бе подробно разяснен целият процес, през който трябва да се премине, за да се стигне до финализиране на проекта за установяване на българския език като част от програмата „Печат за двуезичност” (Seal of Biliteracy). Съгласно тази програма всеки български ученик, завъшващ 12 клас на американската образователна система, владеещ български език (и за първи път тази година и за учениците от 5-ти и 8-ми клас) при дипломиране след полагане на съответен изпит по български език, ще получи „печат за двуезичност” по български върху дипломата или свидетелството си. Това, ще превърне всеки , притежаващ такъв печат, в „сертифицирано двуезичен” , т.е. по-конкурентноспособен на трудовия пазар или в по-нататъшната академична надпревара млад човек.Едновременно с полагането на изпита по съответния чужд език, учениците трябва да покажат високи резултати и на тестовете за външно оценяване и по английски език за съответния клас.
Самата програма Seal of Biliteracy е приета в над 23 американски щата (включително и в Илинойс), но все още не е приета от всички образователни отдели по райони (school districts) на територията на щата.В нея до момента са включени 12 езика.

На този линк за събитието - интервю с г-жа Боянка Иванова по Bit: http://www.bitelevision.com/stapki-kam-priznavaneto-i-sertifitsiraneto-na-balgarskiya-ezik-v-ilinojs/


На снимката от ляво на дясно:

д-р Ана Шубер,програмен менажер на отдела за обучение по английски език;
Мария Лабова член на УС на АБУЧ, директор на Ново българско училище”” в Нейпървил;
Г-жа Боянка Иванова, член на УС на АБУЧ, директор на българско училище „ Джон Атанасов” Чикаго, учител по английски език към CPS ;
Г-н Луис Нарваес , директор на дирекция „Стратегически проекти” към Chicago Public Schools, CPS ;
Г-н Иван Анчев - генерален консул на България в Чикаго;
Г-н Гилберто Санчес, експерт от отдела за обучение по английски език към министерството на образованието в щата Илинойс, ISBE;
Г-н Джордж Марсиас, завеждащ отдела за езиково и културно образование към CPS ;
Г-жа Ваня Налбантова, основател на българско училище „ Слънчогледи” основател и ръководител на „ Кирилския институт по славянски езици в Чикаго;
Г-жа Ева Кош, президент на Асоциацията на полските училища в Чикаго;
Г-жа Фабиола- Фада Джински, експерт в отдела за чужди езици към CPS .