ПЪРВИ ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЩАТА ИЛИНОЙС (ILLINOIS SEAL OF BILITERACY IN BULGARIAN) ВЪРХУ ДИПЛОМИТЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ПЪРВИ ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЩАТА ИЛИНОЙС (ILLINOIS SEAL OF BILITERACY IN BULGARIAN) ВЪРХУ ДИПЛОМИТЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаеми гимназисти и родители на гимназисти,

След като наскоро щатското министерство на образованието в Илинойс прие българския език като част от програмата Seal of Biliteracy, ви съобщaвамe, че първият изпитът за признаване владеенето на български език (ниво В1) ще се проведе на 20 май 2017 г. от 11:00 ч. в българско училище „Джон Атанасов”, 1600 Еast Golf Road, Oakton Community College , Des Plaines, IL 60016.

Изисквания към кандидатите:

- Да са регистрирани към датата на провеждане на изпита в държавно средно училище (public high school) на територията на щата Илинойс и да завършват средното си образование през 2017г. (high school senior graduates).

- Да притежават ниво на владеене на английски език с резултат над 21 точки на АСТ тест в частта по английски език и литература (ELA).

- Поради автономността на всеки училищен/образователен район (school district) в щата Илинойс, кандидатите следва сами да се информират за изискванията и сроковете на своя училищен/образователен район относно удостояването с Печат за двуезичност върху дипломата за средно образование (прилагаме списък на училищните/образователените райони, приели програмата)

- Всички кандидати, отговарящи на предходните условия, следва да заявят желанието си за полагане на изпит по български език, като изпратят имейл на bgseal.johnatanasoffschool@gmail.com, в който да посочат:

• трите си имена (на български и английски език)
• името на гимназията, която завършват през 2017г.,
• своя училищен регистрационен номер (school ID)
• и-мейл и телефон за връзка.

Или да се обадят на тел. (773) 817 9917 или (708) 769 2824

- Всеки желаещ да се яви на изпит следва да се регистрира и в сайта на ДЕО Софиски университет bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg, след което да попълни формата за регистриране. Тя се намира вдясно в главното меню.

Изпитна процедура:

Изпитът за 2017 г. ще се проведе на 20 май 2017 г. (събота) от 11:00 ч. в българско училище „Джон Атанасов” в Чикаго, помещаващо се в Oakton Community College, Des Plaines (1600 East Golf Road, Des Plaines, IL 60016).

Изпитът се администрира онлайн от Департаментa за езиково обучение при СУ „Св. Климент Охридски” (ДЕО – СУ). ДЕО - СУ предлага изпитни нива по Европейската езикова рамка А2, В1, В2 и С1 и е одобрен от Illinois State Board of Education. Нивото, което кандидатите следва да покрият съобразно изискванията, които бордът по образование в щата Илинойс (Illinois State Board of Education – ISBE) поставя за българския език е В1, каквото е и изискването за другите европейски езици, влизащи в програмата. Изпитът се състои от две части (устен изпит и писмен изпит), за които се поставят две отделни оценки, които формират общата оценка от изпита.
Устният изпит се провежда от сертифициран екзаминатор, намиращ се в България, в онлайн разговор с кандидата по Skype. Разговорът се записва и съхранява като документ от изпита. Продължителността на устния изпит е около 20 минути максимум за кандидат.
Писменият изпит се провежда онлайн чрез изпитната система на ДЕО – СУ, базирана върху Moodle. Изпитът включва тестови задачи, които се оценяват автоматично и писмена продукция, която се оценява от сертифициран екзаминатор. Продължителността на писмения изпит е 150 минути.

МНОГО ВАЖНО: Задължително е преди изпита да бъдат направени диагностични тестове (безплатни!), които са в същия сайт в рубриката „Тестиране на знанията по български език като чужд“.В същата рубрика има и примерни стандартизирани тестове, които запознават кандидата с формата на изпита.

Адресът на сайта, на който са електронните ресурси на ДЕО- Софийски университет, чрез който ще се проведе писменият
изпит е http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg.
При първото влизане сайтът изисква потребителят да се регистрира с избрани от него потребителско име и парола за достъп и да попълни кратък регистрационен формуляр.

Вдясно на заглавната страница на сайта има линк към регистрационния формуляр за онлайн изпита по български език, който кандидатите трябва да попълнят. Данните от този формуляр се използват за издаване на дипломата на кандидата и за комуникация с него – изпращане на пароли, инструкции за изпита и др.

Това, което настоятелно препоръчваме на кандидатите, е следното:

1. След като се регистрират в сайта, кандидатите да изпълнят диагностичните тестове за определяне
на нивото по БЕ чрез четене и чрез слушане - линковете са:
http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/course/view.php?id=47 и
http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/course/view.php?id=48
Тези два теста дават много точна представа за фактическото езиково ниво на кандидата.

2. Всеки кандидат да изпълни примерния стандартизиран тест за избраното от него езиково
ниво – А2, В1, В2, С1 - линк:
http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/course/view.php?id=48

Тези тестове дават представа за типа и съдържанието на тестовите задачи, техниката на работа и начина на съхраняване на резултатите от изпита.

Добросъвестното изпълнение на тестовете по т.1 и т.2 ще гарантира успех на самия изпит.

За връзката с тестовия център на ДЕО Софийски университет търсете д-р Мардик Андокян:

е-мейл на адрес deo1@abv.bg
телефон +359 896 725652 (вкл. Viber)
фейсбук mardik andonyan

Изпитна такса

Изпитната такса е 110.00 щатски долара на кандидат. Таксата за издаване на сертификата от ДЕО – СУ и изпращането му с куриерска служба до САЩ е 25 долара. Общата сума от 135.00 долара трябва да бъде преведена най-късно една седмица преди изпита по банковата сметка на ДЕО – СУ, както следва:

Beneficiary Bank and Address:

BULGARIAN NATIONAL BANK
CENTRAL BRANCH
1 AL. BATENBERG SQUARE, l000 SOFIA
BIC/SWIFT: BNBGBGSD

или

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
Пл. Ал.Батенберг 1000
София

Beneficiary Account Number:

IBAN: BG52BNBG 9661 3100 1743 01- партида ДЕО / непременно да се напише/

Изпит по български език на .........../ име на кандидата/Fees for Bulgarian examination for …***……..(candidate’s name or list of candidates’ names)

В деня на изпита регистрираният ученик следва да носи документ за самоличност, като се яви 30 минути преди обявения час за получаване на инструкции.

За повече информация по организацията и провеждането на изпита можете да се обадите на тел.(773) 817 9917 Боянка Иванова, директор на БУ " Джон Атанасов" в Чикаго и (708)769 2824 Виолета Петрова, зам. директор на БУ " Джон Атанасов".

Имаме удоволствието да Ви информираме, че изпитната такса на първия зрелостник, заявил желание за полагане на изпита – ще бъде поета/заплатена от американската секция на Асоциацията на българските училища в чужбина.

От името на административното ръководство на българско училище „ Джон Атанасов“ в Чикаго пожелаваме успех на всички кандидати!