КАЛЕНДАР НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ЗАНИМАНИЯ, СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ в българско училище „ДЖОН АТАНАСОВ” в Чикаго за учебната 2017-2018г.

К А Л Е Н Д А Р НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ЗАНИМАНИЯ, СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ в българско училище „ДЖОН АТАНАСОВ” в Чикаго за учебната 2017-2018г.

КРЪЖОЦИ ЗА ДЕЦА - всяка събота от 13.00 до 14.30 ч.; Oakton Community
College, Des Plaines:

- ДЕТСКА ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ „ Хорце”, с художествен ръководител Ирина Гочева;
стая 2721; 2-ри етаж;
- В СВЕТА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО с художник Кина Бъговска; стая 2549;
- В СВЕТА НА ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО с писателя Добри Карабонев; стая 2755;
- В СВЕТА НА МАТЕМАТИКАТА с преподавател Василка Ангелова; стая 2537;
- В СВЕТА НА ФОТОГРАФИЯТА с Красимир Георгиев; стая 2733.

ЗАНИМАНИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ - всяка събота от 13.15ч. до 14.30 ч. в Oakton
Community College, Des Plaines:

- ХОРОТЕКА с ръководител Анелия Лазарова; стая 2735;
- АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НАЧИНАЕЩИ с преподавател Таня Дишева; стая 2527;
- РАЗГОВОРЕН БЪЛГАРСКИ за американци с преподавател Таня Дишева-14.30- 15.30ч.;
стая 2527;
- ФРЕНСКИ ЕЗИК с преподавател Виолета Петрова; стая 2547;
- АРТ ФАНТАЗИИ с художник Кина Бъговска, 14.30ч.; стая 2549;

СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ:

18-ти НОЕМВРИ - ДЕН НА ПАТРИАРХА НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА – ИВАН ВАЗОВ, урок-спектакъл с худ. ръководител Виолета Петрова, Oakton College,Des Plaines, начало 12.00ч.
зала 1625 , 1-ви етаж;

2-ри ДЕКЕМВРИ - „КАК ДА НАПРАВИМ УРОКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПО- ПРИВЛИКАТЕЛЕН ЗА УЧEНИКА”/ за учители/, презентатор и водещ дискусията Таня Дишева, преподавател по български език, учител в американската ситема; Oakton College, Des Plaines, начало 13.15ч. стая 2527; 2-ри етаж; ще се предоставят освежителни напитки и кафе за присъствашите;

9-ти ДЕКЕМВРИ – ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ, Oakton College, Des Plaines; 2-ри етаж, /необходима е предварителна регистрация/;

10-ти ДЕКЕМВРИ - КОНЦЕРТ – СПЕКТАКЪЛ - 10 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ на ДЕТСКА ФОРМАЦИЯ „ХОРЦЕ” и 15 ГОДИНИ „ХОРО”- художествен ръководител Ирина Гочева; филиал на училището- GUERIN PREP HIGH SCHOOL, River Grove, начало 17:00ч.;

16-ти ДЕКЕМВРИ - КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО - Oakton College,Des Plaines, начало 11.30ч. зала 1610, 1-ви етаж, паркинг „С”;

20-ти ЯНУАРИ - „КАК ДА ПОМОГНЕМ НА ДЕТЕТО СИ В ПОДГОТОВКАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК” /за родители/, презентатор и водещ дискусията Таня Дишева, преподавател по български език, учител в американската система- Oakton College,Des Plaines; начало 13.15 ч. стая 2527, 2-ри етаж; ще се предоставят освежителни напитки и кафе за присъстващите;

27-ми ЯНУАРИ, 2018г. ЧЕСТВАНЕ НА 170 г. от РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ - открит урок с преподавател Виолета Петрова, Oakton College,Des Plaines, начало 13.15ч. стая 2547, 2-ри етаж;

17-ти ФЕВРУАРИ - общоучилищно тържество - БЕЗСМЪРТИЕТО НА АПОСТОЛА НА
СВОБОДАТА – ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Oakton College,Des Plaines, начало 12.00 ч.;

24-ти ФЕВРУАРИ - прожекция с дикусия на българския документален филм
„Кеймбридж” на режисьора Елдора Трайкова. Филмът разказва  за селото Долни Цибър,
наречено Ромският Кеймбридж. За обучението на децата в това село е споменато на кръгла
маса, водена от министъра на образованието Красимир Вълчев в Софийския Университет на тема „Демографската криза и образование” през есента на тази година – начало - 11:30ч. стая 2527; ще се предоставят освежителни напитки и кафе за присъстващите;

10-ти МАРТ - МАРТЕНСКИ ПРАЗНИЦИ С НАЙ-МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ НА БУ „ДЖОН АТАНАСОВ”; преподаватели Валя Камбурова и Цвети Пейчева; Oakton College,Des Plaines, начало 12.00 ч. стая 2549, 2-ри етаж;

31-ви МАРТ - БЪЛГАРСКИ ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ с преподавател АНЕЛИЯ
ЛАЗАРОВА; Oakton College,Des Plaines; начало 11.30 ч. стая 2537, 2-ри етаж;

19-ти МАЙ - КОНЦЕРТ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА, ПОСВЕТЕН НА ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА - 24 МАЙ; начало 13.30ч., театрална зала във филиала на училището Guerin Prep High Schoool, River Grove.

За повече информация относно събитията на тел. ( 773) 817 – 9917 Боянка Иванова, училищен ръководител