ТРЕТИ ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ (SEAL OF BILITERACY)

Уважаеми сънародници,   
    Административното ръководство на българско училище "Джон Атанасов" в Чикаго има удоволствието да ви съобщи, че Офисът за езиково и културно обучение /OLCE/ към Чикагските държавни училища, Chicago Public Schools( CPS ) в лицето на неговите ръководители Ернесто Матияс и Лиус Нарваес,oбявихa, че изпитът по български език за получаване на печат за двуезичност по щатската програма Seal of Biliteracy, ще бъде безплатен за всички ученици на CPS в 5-ти, 8-ми и 12-ти класOLCE поема изцяло разходите за администриране на изпита.
    Това е поредното признание и издигане  статута на родния ни език сред езиковото многообразие в САЩ, след като през пролетта на 2017г.  с общите усилия на българско училище "Джон Атанасов" в Чикагона Асоциацията на българските училища, АБУЧи непрестанното съдействие и подкрепа на генералния консул на България в Чикаго, Иван Анчев, тестът по български език на родния ни Софийски университет/Депратамент по езиково обучение/ДЕО/ бе одобрен от щатското министерство на образованието в Илинойс. Така българският език заема своето достойно място наравно с останалите езици в щата Илинойс. Неговото владеене ще бъде оценявано за пръв път от най-престижния български университет.
    Поздравяваме госпожа Даниела Сиракова  от посолството на България във Вашингтон и посланик Тихмир Стойчев за оказаното съдействие за скорошното признаване  на изпита по български език на ДЕО/ Софийски университет и в щата Мериленд. 
    Нека това е стимул за всички, ангажирани с делото българският език да получи подобно признание и в Европа. Да си пожелаем напредък до пълен успех на Петицията на АБУЧ в Европраламента.
От административното ръководство на  БУ " Джон Атанасов" и  управителния съвет на АБУЧ


 Условията за явяване на третия пореден изпит  по български език за получаване на Печат за двуезичност  на 28-ми април 2018 г. може да намерите в приложението.СЪОБЩЕНИЕ
ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛУЧАТ ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЩАТА ИЛИНОЙС
(ILLINOIS SEAL OF BILITERACY IN BULGARIAN)

       Уважаеми ученици и родители,
      
         След като в началото на 2017 г. щатското министерство на образованието в Илинойс прие българския език като част от програмата Seal of Biliteracy, ви съобщaвамe, че третият изпит за признаване владеенето на български език ще се проведе на 28 април 2018 г. в българско училище „Джон Атанасов”, 1600 Еast Golf Road, Oakton Community College , Des Plaines, IL 60016. в 10.30 часа (начало на регистрацията 9.45ч.).

НОВО за предстоящия на 28 април 2018 изпит:

1.    Дава се възможност в него да участват и ученици от 5-и и 8-и клас, но само от държавните училища в гр. Чикаго - Chicago Public Schools, CPS, за наградата Seal of Biliteracy Pathway Award. За явяването на тези ученици няма други ограничения и изисквания за ниво на владеене на английски език.
Нивата на теста за владеене български език са: 5-и кл. - А1, за 8-и кл. - А2.
Tестовете се администрират от ДЕО към Софийския университет и се признават от образователното министерство на щата Илинойс.

Повече информация относно програмата Seal of Biliteracy Pathway Award може да прочетете тук  http://cps.edu/Pages/SealofBiliteracy.aspx

2.     ИЗПИТЪТ Е БЕЗПЛАТЕН за всички ученици от 5-и клас, 8-и клас и 12-и клас от държавните училища в Чикаго Chicago Public Schools /CPS/.Таксата за изпита за тези класове изцяло се поема от OLCE, Office of Language and Culture Еducation in CPS.

Условията за заплащане на изпита на учениците от останалите класове и образователни дистрикти в Илинойс са дадени по-долу.

Изисквания към кандидатите- зрелостници за Illinois Seal of Biliteracy:
- Да са регистрирани към датата на провеждане на изпита в държавно средно училище (public high school) на територията на щата Илинойс и да завършват средното си образование през 2018г. (high school senior graduates).
- Да притежават ниво на владеене на английски език с резултат над 21 точки на АСТ тест и 540 точки на SAT тест в частта по английски език и литература (ELA).

ВАЖНО! - Поради автономността на всеки училищен/образователен район (school district) в щата Илинойс, кандидатите следва сами да се информират за изискванията и сроковете на своя училищен/образователен район относно удостояването с Печат за двуезичност върху дипломата за средно образование.

- Всеки желаещ да се яви на изпит следва да се регистрира в сайта bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg, след което да попълни формата за регистриране (http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/mod/quiz/view.php?id=547). Тя се намира вдясно в главното меню на началната страница на сайта.

Изпитна процедура:
Третият изпит за признаване владеенето на български език ще се проведе на 28 април 2018 г. в българско училище „Джон Атанасов” (помещаващо се в Oakton Community College) на адрес: 1600 Еast Golf Road, Des Plaines, IL 60016. Начало на изпита 10.30 часа. Изпитът се администрира онлайн от Департаментa за езиково обучение при СУ „Св. Климент Охридски” (ДЕО – СУ).
ДЕО - СУ предлага изпитни нива по Европейската езикова рамка А1, А2, В1, В2 и е одобрен от Illinois State Board of Education. Нивото, което кандидатите от 12-и клас следва да покрият съобразно изискванията, които бордът по образование в щата Илинойс (Illinois State Board of Education – ISBE) поставя за българския език е В1, каквото е и изискването за другите европейски езици, влизащи в програмата.
За учениците от 5-и клас одобреното ниво е А1, а за учениците от 8-и клас одобреното ниво е А2.
Изпитът се състои от две части (устен изпит и писмен изпит), за които се поставят две отделни оценки, които формират общата оценка от изпита.
Устният изпит се провежда от сертифицирани екзаминатори, намиращи се в България, в онлайн разговор с кандидатите по Skype. Разговорът се записва и съхранява като документ от изпита. Продължителността на устния изпит е около 15 минути максимум за кандидат.
Писменият изпит се провежда онлайн чрез изпитната платформа на ДЕО – СУ, базирана върху Moodle. Изпитът включва тестови задачи, които се оценяват автоматично и писмена продукция, която се оценява от сертифициран екзаминатор. Продължителността на писмения изпит е около 150 минути.

МНОГО ВАЖНО: Задължително е преди изпита  всеки кандидат да направи диагностични тестове за съответното ниво (безплатни!), които са в същия сайт в рубриката „Тестиране на знанията по български език като чужд“: линкове
http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/course/view.php?id=47 и http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/course/view.php?id=48)
В същата рубрика има и примерни стандартизирани тестове, които запознават кандидата с формата на изпита.

Изпитна такса
Изпитната такса е 100.00 щатски долара на кандидат. Таксата за издаване на сертификата от ДЕО – СУ и изпращането му с куриерска служба до САЩ е 15 долара.  Сертификатът се издава на двата езика - английски и български. Общата сума от 115.00 долара трябва да бъде преведена до 20 април 2018 г. по банковата сметка на ДЕО – СУ, както следва:

Beneficiary Bank and Address:
BULGARIAN NATIONAL BANK
CENTRAL BRANCH
1 AL. BATENBERG SQUARE, l000 SOFIA
BIC/SWIFT: BNBGBGSD
или
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
Пл. Ал.Батенберг 1000
София
Beneficiary Account Number:
IBAN: BG52BNBG 9661 3100 1743 01 - partida DEO / непременно да се напише partida DEO/
Изпит по български език на .........../ име на кандидата/Fees for Bulgarian examination for …***……..(candidate’s name or list of candidates’ names)

Таксата за изпита може да се преведе и в левова равностойност от местна банка в България или да се заплати в касата на ДЕО – София, ул. „Коста Лулчев” № 27.

Организацията-домакин може да изисква от кандидатите допълнителна такса в своя полза за покриване на разходите за квестори, наеми за класни стаи, интернет и други консумативи. В Чикаго тази допълнителна такса е 35.00 долара, платими на организаторите в деня на изпита. Способът на заплащането е с чек.

В деня на изпита регистрираният ученик следва да носи ДВА документа за самоличност със снимка: Ilinois ID; School ID.

Всеки кандидат следва да се яви 40 минути преди обявения час за получаване на инструкции. Препоръчва се използването на личен компютър или лaптоп с инсталирана кирилица, мишка, микрофон, слушалки и web-камера.

За повече информация можете да се обръщате на и-мейл адреси: bgseal.johnatanasoffschool@gmail.com или consulate.chicago@mfa.bg.

За Ваше улеснение предоставяме следните хронологични стъпки:

До 15 април 2018 г.:
Регистрация на кандидатите в сайта на ДЕО: http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/;
Попълване на регистрационен формуляр линк: http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/mod/quiz/view.php?id=547;
Снимката на кандидата се прикачва към регистрационния формуляр или се изпраща на и-мейл адрес deo1@abv.bg;
До 20 април 2018 г.: Превод на изпитните такси на от кандидатите в полза на ДЕО;
28 април 2018 г.: Провеждане на изпита.
За повече информация се обръщайте към координаторите:
д-р Мардик Андонян, координатор на изпита в София- e-mail: deo1@abw.bg;
tel. +359 896 72 5652
Боянка Иванова, координатор на изпита в Чикаго- е-mail: bmi_me@yahoo.com;
Tel. 1(773) 817 9917
Пожелаваме успех на всички кандидати!Генералното консулство на Република България подпомага институционалните взаимовръзки между българската общност и училищните власти на щата Илинойс. ГК-Чикаго не е страна във взаимоотношенията между кандидата за полагане на тест и изпитващия орган в България. Финансовите взаимоотношения между кандидата за полагане на тест, администриращите провеждането на изпита в САЩ български училища и изпитващия орган в България са от частно-правен характер, като ГК-Чикаго не е страна по тези взаимоотношения и не е арбитър при възникнали спорове.

Генералното консулство на Република България в Чикаго не дава приоритет на нито едно българско неделно училище от района на Чикаго при провеждането на теста по български език за придобиване на т.нар. Печат за двуезичност (Seal of Bilteracy). ГК-Чикаго работи в еднакво партньорство с всички български неделни училища на територията на консулски окръг Чикаго, които са сертифицирани от МОН.


***ANNOUNCEMENT***

FOR ALL CANDIDATES WHO WOULD LIKE TO RECEIVE THE ILLINIOS SEAL OF BILITEARCY IN BULGARIAN LANGUAGE
 Dear students and parents,
 The Illinois State Board of Education has accepted Bulgarian language as a part of the program of the Seal of Biliteracy since the beginning of 2017. In this regard we are announcing the 3rd  test  of  Bulgarian language proficiency which will be held on April 28, 2018 at Bulgarian Language School “John Atanasoff” located at Oakton Community College, Des Plaines Campus – 1600 East Golf  Rd., Des Plaines, IL. Testing will start at 10:30am, /exam registration will begin at 9:45am/
NEW
1.   The new update of this upcoming exam is that it can be taken from 5th and 8th grade students  but only  the students from Chicago Public Schools /CPS/. The successful candidates will receive Seal of Biliteracy Pathway Award. There are no other requirements or restrictions for the 5th and 8th drade CPS students.
In order to   obtain Seal of Biliteracy Path way Award in Bulgarian language   proficiency   5th grade students should take level A1 test, for 8th grade - A2. The tests are administered by DEO /Department of Language Education / from Sofia University and are accepted and approved by the Illinois Board of Education ISBE.
More information about the Illinois Seal of Biliteracy Pathway Award you can find at: http://cps.edu/Pages/SealofBiliteracy/aspx
2.   The TEST IS FREE  for all students in grades 5, 8 and 12 at Chicago Public Schools (CPS). The examination fee for these grades is entirely covered by OLCE, the Office of Language and Culture Education in CPS.
The requirements for High school senior students who express interest in   Seal of Biliteracy in Bulgarian are:
-      To be registered by the date of the exam in a Chicago/Suburban Public high school in Illinois and to be a high school senior graduates in 2018.
-      To have a proficiency level of English with a score of above 21 points on the ACT test and at least 540 points on the SAT test on the English Part and English Language Arts    (ELA).
-      Considering the autonomy of every Illinois school district, candidates must obtain information about Seal of Biliteracy requirements/deadlines of their own school.
-      Every prospective candidate taking the test must register at: bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg and then fill out the registration form  (http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/mod/quiz/view.php?id=547), which is located on the right side of the main menu on the main page.
Exam Procedure:

The third exam for the recognition of  the Seal of Biliteracy in Bulgarian will be held on April 28, 2018 at the Bulgarian School “John Atanasoff” (at Oakton Community College) at 1600 East Golf Road, Des Plaines, IL 60016. The exam starts at 10:30am and is administered online by the Department of Language Learning at the Sofia University "St. Kliment Ohridski "(DEO - Sofia University).
DEO – Sofia University offers tests in the European Language Framework  levels A1, A2, B1, B2 - approved by the Illinois State Board of Education. The level that 12th grade candidates have to meet according to the requirements set by the Illinois State Board of Education (ISBE) for the Bulgarian language is B1, as is the requirement for the other European languages ​​entering the program.

For the 5th grade students, the approved level is A1, and for the 8th grade students the approved level is A2.

The exam consists of two parts (oral exam and written exam), for which two separate grades are formed, which comprise the general assessment of the exam.
The oral exam is conducted   on Skype by a certified examiner located in Bulgaria in an online conversation with the candidate. The conversation is recorded and stored as a test document. The oral exam duration is about 15 minutes maximum for a candidate.

The written test is conducted online via the Moodle based DEO   system. The exam includes test tasks that are automatically evaluated and written output that is evaluated by a certified examiner. The duration of the written exam is about 150 minutes.
VERY IMPORTANT:  It is imperative before each exam to make diagnostic tests for the relevant level (free!), Which are on the same site in the section "Testing the knowledge of Bulgarian as a foreign language" links:

In the same section, there are sample standardized tests that familiarize the candidate with the form of the exam.

Exam fee

The exam fee is $ 100.00 per candidate. The fee for issuing the certificate from the DEO - Sofia University and sending it to the US by courier service is 15 dollars. The certificate is issued in both English and Bulgarian. The total amount of $ 115.00 has to be transferred by   April  20th, 2018 to the bank account of the DEO - Sofia University as follows:

Beneficiary Bank and Address:
BULGARIAN NATIONAL BANK
CENTRAL BRANCH
1 AL. BATENBERG SQUARE, l000 SOFIA
BIC/SWIFT: BNBGBGSD
или
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
Пл. Ал.Батенберг 1000
София
Beneficiary Account Number:
IBAN: BG52BNBG 9661 3100 1743 01 batch DEO / must be written /

Exam in Bulgarian language on ........... / name of the applicant / Fees for Bulgarian examination for ... *** ...... .. (candidate's name or list of candidates' names)

The exam fee can also be converted into a leva ( Bulgarian currency equivalent)  by a local bank in Bulgaria or paid at the DEO in Sofia, 27, Kosta Lulchev Str.

The host organization may require applicants to pay an additional fee to cover the costs of proctors, classroom rentals, internet and other supplies. In Chicago, this extra fee is $ 35.00, payable to the organizers on the day of the exam. The pay method is by checks only.

On the day of the exam, the registered student should have 2 forms of  ID (School ID and Illinois ID) and appear  40 minutes before the announced starting time. It is recommended to use a personal computer or a laptop with installed Cyrillic alphabet, functioning microphone/headset and webcam.
For more information, please contact us by e-mail: bgseal.johnatanasoffschool@gmail.com or consulate.chicago@mfa.bg.

For your convenience, we provide the following chronological steps:


Until 15 April 2018:
Registration of candidates on the DEO website: http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/;
The applicant's photo is attached to the registration form or sent to e-mail deo1@abv.bg;
Until 20 April 2018: Transfer test fee to DEO bank account;
April 28, 2018: Conduct the exam
For more information, please contact the coordinators:
Dr. Mardik Andonian, coordinator of the exam in Sofia - e-mail: deo1@abw.bg;
tel. 359 89 872 5652
Boyanka Ivanova, coordinator of the exam in Chicago - e-mail: bmi_me@yahoo.com;
Tel. 1 (773) 817 9917

         Good luck to all candidates!РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОН-ЛАЙН ИЗПИТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК


(детайлите в регламента се съгласуват между изпитващата страна ДЕО-СУ и организацията-домакин на изпита)

Дата и място на изпита:
Дата на изпита – съгласува се между ДЕО и организацията-домакин на изпита
Място на провеждане:
за кандидатите – определя се от домакина на изпита
за изпитната комисия – ДЕО в София

Регистрация на кандидатите за изпит
След обявяване на датата на изпита от организацията-домакин, кандидатите се регистрират в сайта на ДЕО http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg, като попълват специален формуляр за он-лайн изпит по български език, линкът към който е
http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/mod/quiz/view.php?id=547
Всеки регистриран кандидат трябва да изпълни теста за техническа съвместимост на компютърната му система с изпитната платформа на ДЕО. Линкът към теста е:
Всеки кандидат трябва да прикачи към регистрационния си формуляр или да изпрати своя документна снимка за дипломата на адрес deo1@abv.bg
ВАЖНО: Крайният срок за регистрация на кандидатите е 15 април 2018 (14 календарни дни преди обявената дата на изпита). След този срок регистрацията на нови кандидати се преустановява.

Такса за изпита
За кандидати от български неделни училща - САЩ:
100 USD + 15 USD за пощенски разноски или общо 115 USD на кандидат в полза на ДЕО-СУ.
Таксата се превежда по банковата сметка на СУ – партида  ДЕО. Възможно е група кандидати да заплати таксата с един общ банков превод.
ВАЖНО: Крайният срок за заплащане на таксата е 28 април 2018 (8 календарни дни преди обявената дата на изпита).
ВАЖНО: Организацията-домакин може да изисква от кандидатите допълнителна такса в своя полза за покриване на разходите за наем на помещения, квестори и др.

Технически изисквания за провеждане на изпита
Изпитът се провежда от настолни или преносими компютри, но НЕ ОТ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА (смартфони или таблети!!!)
Необходим софтуер: интернет браузер, Скайп
Необходим хардуер: клавиатура с възможност за писане на кирилица, мишка, уеб-камера, микрофон и слушалки.
Кандидатите е желателно да използват свои собствени преносими компютри.
 ВАЖНО!Всеки кандидат задължително провежда тест за техническа съвместимост на устройството, от което ще провежда изпита, с изпитната платформа на ДЕО.


Координатори на изпита:
в Чикаго- Боянка Иванова, директор на българско училище” Джон Атанасов”, Чикаго- ел.поща: bmi_me@yahoo.com
в София – д-р Мардик Андонян от Тестовия  център на ДЕО-СУ, ел.поща: deo1@abv.bg

Двамата координатори решават всички въпроси, свързани с изпита, при взаимно зачитане на интересите на домакините и на изпитващата институция ДЕО-СУ.

Оценяване на изпита
Изпитът се състои от две независими части – устен изпит и писмен изпит. Двете части се оценяват отделно по шестобалната система. Общата оценка от изпита се определя по
формулата:
обща оценка = 0,25*оц.устен изпит + 0,75*оц. писмен изпит.
Трите оценки (устен изпит, писмен изпит и обща оценка) се вписват в сертификата заедно с описанието на езиковата компетентност на кандидата по Европейската езикова рамка.

Съдържание на изпита
Изпитът проверява и сертифицира комуникативните умения на кандидатите по 4-те езикови умения – говорене (устен изпит) и слушане, разбиране при четене и писане (писмен изпит). Писменият изпит се състои от 3 субтеста, включващи задачи с разнообразни техники на изпълнение – multiple choice, drag&drop, select from pull down menu, listening, essay writing. Изпълнението на изпитния тест изисква концентрация,
сериозен подход и мотивация от страна на кандидатите. Подценяването на сериозността на изпита може да се отрази негативно на резултатите от него.
Съдържанието на изпита не е обвързано с конкретно учебно помагало, метод на преподаване или учебен хорариум.

Устен изпит
Начало – съгласува се с домакина на изпита
Необходими помещения за кандидатите – определят се според броя на кандидатите     
Необходими квестори – определят се според броя на кандидатите и сформираните   групи за устен изпит.
Изпитът се провежда по Skype и се записва от страна на ДЕО.
Брой на изпитващите преподаватели в ДЕО - определят се според броя на кандидатите и сформираните групи за устен изпит.
Кандидатите се разпределят на групи между изпитващите преподаватели от ДЕО. Редът за явяване на кандидатите във всяка група се обявява на домакините и на кандидатите преди изпита.       
Интернет връзката в мястото на провеждане на изпита се осигуряват от кандидатите и домакина на изпита.

Технически проблеми – необходим е един резервен компютър със Skype за връзка с изпитващия екип преподаватели  от ДЕО. Ангажиментът е на домакините.

Известяване – при евентуално възникнал проблем двамата координатори взаимо се уведомяват по телефона и/или по ел. поща, която е постоянно включена.

Изпитите на всички групи кандидати започват едновременно.
Поканата за разговор се инициира от изпитващия преподавател.

Устният изпит на един кандидат е между 15-20 минути. След като кандидатът приключи изпита, мястото му се заема от следващия кандидат от списъка след пауза от точно 5 минути. Ако редът на кандидатите не се спазва, изпитващият преподавател ще звъни на погрешен кандидат и изпитът ще се опорочи.

Ролята на квесторите при устния изпит – квесторите следят във всяко изпитно помещение да има само един изпитван кандидат, да има ред и тишина в помещението, да няма външни лица и уведомяват незабавно координатора на изпита при възникване на проблем. Квесторите могат при нужда да оказват техническо съдействие на кандидатите от ниските възрастови групи (ученици от 5 - 6 клас)

Ориентировъчен край на устния изпит – определя се според броя на кандидатите в                групите за устен изпит.

Писмен изпит
Начало – съгласува се с домакина на изпита
Необходими помещения за кандидатите – според броя на кандидатите (съгласува се с домакина на изпита)
Необходими квестори – по 1 във всяко изпитно помещение.
Изпитът се провежда в изпитната платформа Moodle на ДЕО:

Кандидатите влизат в залите и се разпределят от квесторите така, че съседните кандидати по възможност да бъдат от различни изпитни нива.

Кандидатите влизат и се регистрират в платформата със собствените си профили, потребителски имена и пароли за достъп до платформата.

Изпитните тестове и техните пароли се активират в началото на писмения изпит. Дотогава изпитните тестове са недостъпни.

Паролите за изпитните тестове са различни за различните кандидати. Те се изпращат до кандидатите и до координатора на  организацията домакин преди изпита.

Предупреждение: Паролите важат за еднократен достъп до теста за декларираното от кандидата ниво. Ако кандидатът се опита да влезе повторно в теста, или самоволно промени изпитното си ниво, изпитът му се анулира без право на връщане на платената такса.

Предупреждение: Дистанционната платформа регистрира и записва всяко действие на потребителя по точен час и проявена активност. Ако се установи нерегламентирана дейност на някой от кандидатите преди или по време на изпита, той се дисквалифицира за негова сметка.

 Интернет връзката в мястото на изпита се осигуряват от кандидатите и домакина на изпита.

Известяване – при евентуално възникнал проблем двамата координатори взаимо се уведомяват по телефона и/или по ел. поща, която е постоянно включена.
Писменият изпит отнема около 2 – 2:30 часа.

Роля на квесторите при писмения изпит – квесторите следят във всяко изпитно помещение да бъдат само изпитваните кандидати, да има ред и тишина в помещението и уведомяват незабавно местния координатор при възникване на проблем.

Координаторът на изпита при домакините има право да присъства в изпитните зали и да контролира провеждането на изпита на място.

Двете страни се съгласяват да не правят своеволни промени в статуса на кандидатите и регламента за изпита.

Този регламент е за служебна употреба от двете страни.
ВАЖНО: НЕ СЕ ДОПУСКА публикуването и разпространението на отделни части от този регламент без ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ и одобрение от страна на ДЕО-СУ. ДЕО не поема отговорност за разпространена непълна или неточна информация за изпита без негово изрично съгласие.

По всички възникнали въпроси и допълнителни уточнения може да се търси съдействие от координатора на ДЕО д-р Мардик Андонян чрез съобщениe на адрес deo1@abv.bg.

 


ДЕО има готовност да проведе изпитите по програмата Seal of Biliteracy на 28 април 2018 година. За по-оперативно протичане на подготовката за изпита предлагаме следния график:

Дейност
Срок
Регистрация на кандидатите в сайта на ДЕО
линк:
15 април 2018
Попълване на регистрационен формуляр
линк:
15 април 2018
Изпълнение на теста за техническа съвместимост
линк:
15 април 2018
Изпращане на снимка на кандидата на е-мейл адрес:
15 април 20187
Заплащане на изпитните такси от кандидатите
20 април 2018
Администриране на изпита от тестовия център на ДЕО
25 април 2018
Изготвяне на часовия график на изпитния ден съвместно с домакина на изпита
25 април 2018
Провеждане на изпита
28 април 2018
Изпращане на готовите сертификати
18 май 2018

ДЕО изисква от кандидатите да изпълнят добросъвестно всички необходими процедури за регистрация за изпита и да преведат изпитната такса до 20 април 2018 година. Кандидатите, неспазили този срок, няма да бъдат допуснати на изпит.

Таксата за изпита е 100 щатски долара плюс 15 щатски долара за пощенски разходи или общо 115 щатски долара на кандидат. Таксата може да бъде преведена с банков превед по сметката на СУ „Св. Климент Охридски”, като преводът може да се извърши и от България. Възможно е с един превод да се внесат таксите на няколко кандидати.
Сканирано копие от преводния документ трябва да се изпрати на е-мейл адрес deo1@abv.bg до 20 април 2018 година.

 Payment Instructions:

1. Please, fill in correctly the bank thansfer details as they are presented below.
2. Write the candidate’s name and family name at the end of the bank transfer form.
3. Make a scan copy of the bank transfer and send it to the following e-mail address:

Bank Transfer Details:

Beneficiary Bank and Address:
BULGARIAN NATIONAL BANK
CENTRAL BRANCH
1 AL. BATENBERG SQUARE, l000 SOFIA
BIC/SWIFT: BNBGBGSD

Beneficiary Account Number:
IBAN: BG52BNBG 9661 3100 1743 01
Beneficiary Name and Address:
SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI” – PARTIDA DEO
15 TZAR OSVOBODITEL BLVD., 1504 SOFIA

Fees for Bulgarian examination level……for …***……..(candidate’s name or list of candidates’ names)


*** PEASE, WRITE HERE YOUR NAME AND FAMILY NAME!!!

Please, send a scaned copy of your bank transer to the following e-mail address:

За превод от България:

БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
BIC  BNBGBGSD

СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ПАРТИДА ДЕО
IBAN: BG52BNBG 9661 3100 1743 01

Основание за превода: Такса за изпит по БЕ за ........ (посочва се името и фамилията на кандидата/кандидатите)
Сканирано копие от преводния документ да се изпрати на адрес deo1@abv.bg до 20 април 2018 година