Съобщения 
        Уважаеми родители, 
 1. На 7-ми декември (събота), 2019 г., учебните занятия ще се проведат  по същото време от 9.30 ч. до 13.30 ч. в асирийската църква на адрес  - 901 N. Milwaukee Ave Glenview, IL 60025 
 2.  Първият учебен ден от Новата година ще бъде 4-ти януари 2020 г. и отново ще бъдем в асирийската църква на същия адрес от 9.30 ч. до 13.30 ч.


      От ръководството  на БУ „Джон Атанасов“