Форум на българските училища

От България Сега (публикувано тук с разрешението на вестника):
Published 29 Април, 2011 10:17:00 Bulgaria Sega

И ПОДКРЕПЯЩИТЕ ГИ ОРГАНИЗАЦИИ В САЩ НА ТЕМА: „МЯСТОТО И РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В САЩ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА РОДНИЯ ЕЗИК И НАЦИОНАЛНОТО САМОСЪЗНАНИЕ”

По инициатива на най-голямото и дългогодишно българско училище в Чикаго – „Джон Атанасов” и Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), с подкрепата на Посолството на Република България в САЩ, на Генералното консулство на Република България в Чикаго, в.”България Сега”, в съорганизаторство с Българо-американската асоциация в Чикаго (БАА) и Българо-американския център за културно наследство (БАЦКН) ще се проведе първият по мащаб Форум на българските образователни и културни обединения в САЩ на 30 април и 1 май 2011 г. в Чикаго, САЩ. Инициативата ще се състои по време на ежегодно провеждания от Българо-американската асоциация „Български фестивал в Чикаго”.

Официални гости на форума ще бъдат г-н Георги Пирински – зам.-председател на Народното събрание, г-н Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката, представители на българското посолство във Вашингтон, представители на кметството в Чикаго, членове на Управителния съвет на АБУЧ, дипломати, журналисти, духовници, както и представители на български училища от най-различни държави по света.

Поздравления до форума са изпратени от президента на Република България г-н Георги Първанов и от генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова.

Основната цел на Форума e представяне на ролята на българските общности зад граница за съхраняването и разпространението на българския език, дух и култура зад граница.

Отдалечеността от България и Европа, липсата на междудържавни договорености и програми за опазване на майчиния език, които облагодетелстват българските общности в страните на Европейския съюз, правят нашите сънародници в САЩ повече от всякога застрашени от пълна национална и езикова асимилация. Трудностите и въпросите, които стоят за разрешаване пред българските обществени организации там и в частност пред българските училища, са многобройни.

НАЙ-ВАЖНИЯТ ПРОБЛЕМ ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА Е ЛИПСАТА НА НОРМАТИВНА БАЗА ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА И РЕГЛАМЕНТИРАН ЗАКОНОВО СТАТУТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА.

Броят на българските училища в чужбина непрекъснато нараства и вече надминава 180. В тях се обучават хиляди български деца. Липсата на посочената нормативна уредба създаде опасната реалност през настоящата година децата да не получат удостоверенията за завършен клас, които да се признават от българската държава. Крайно време е МОМН и МВнР да се споразумеят за условията, при които се лицензират действащите училища, както и критерии, по които посланиците да подписват издаваните удостоверения. В момента това зависи изключително от личната преценка на българските посланици, които често не са в състояние да извършват персонален контрол на десетките училища, пръснати на хиляди километри едно от друго, особено в страни с огромна територия като САЩ.

От две години българската държава въведе програмата „Роден език и култура зад граница”. Асоциацията на българските училища в чужбина настоява Програмата да придобие статут на ежегодна и да се превърне в постоянен инструмент за подпомагане на българското образование в чужбина.

Конституцията на Република България повелява държавата ни да поддържа сънародниците си, където и да са по света. Българите в САЩ, а и в целия свят, не престават да милеят и да поддържат рода български, за да може да ни има като нация и да пребъдем още много векове. Обединението на усилията на обществените организации и държавните институции по посока на запазване на българското по света ще покаже, че държава и граждани могат да бъдат заедно, без значение какво е разстоянието в километри между тях.

УС на АБУЧ