21 февруари е обявен за Международен ден на майчиния език

От АБУЧ:

Скъпи колеги,

21 февруари е обявен за Международен ден на майчиния език. Този ден е и ДЕН НА АБУЧ. Да го посрещнем със самочувствие, да го оповестим и отразим в училищата си (вижте приложението).

Да ни е честит!

УС на АБУЧ

Den na ABUCH_21 fewruari.pdf