ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА НАГРАЖДАВА филма „Гурбетчийството – съдба на българина”

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

Н А Г Р А Ж Д А В А


филма „Гурбетчийството – съдба на българина”

Сценарист: Боянка Иванова и Елена Липкова
Режисьор и оператор: Мария Илиева
Продуцент: Българско училище"Джон Атанасов" - Чикаго

София,
Петнадесети май, две хиляди и десета година

Председател:

Райна Mанджукова

Кликнете тук за да видите видеото: История на Българските имигранти в САЩ - филм от Училище "Джон Атанасов"