Международна вечер в Скоки или пътешествие в културния калейдоскопМеждународна вечер в Скоки или пътешествие в културния калейдоскоп