Спортен празник - 2009



Спортен празник - Sport Event at John Atanasoff School - 2009