Референдум 2013

From: Simeon S. Stoilov (Consul General of The Republic of Bulgaria in Chicago)
Subject: Referendum 2013
Date: Friday, December 21, 2012, 3:04 PM

Уважаеми Дами и Господа,

Предполагам всички сте разбрали за предстоящия национален референдум, който ще се проведе на 27 януари 2013 г. По решение на Централна избирателна комисия (ЦИК) българските граждани, които са извън страната към датата на провеждане на референдума, ще могат да гласуват в Дипломатическите представителства на Р България, в които има открити секции. Съгласно условията на Изборния кодекс, за да бъде открита избирателна секция са необходими заявленията на минимум 20 български граждани, които са пожелали да упражнят правото си на глас. В случай, че бъдат получени повече от 1000 заявления се открива втора секция, отново само в Дипломатическото представителство.

Всеки български гражданин с постоянен адрес на територията на Република България към 09.11.2012 г., навършил 18-годишна възраст към датата на референдума включително, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода има право да гласува в референдума.

Моля да имате предвид, че към днешна дата в ГК Чикаго няма постъпили достатъчен брой заявления за гласуване, а крайният срок е 01 януари 2013 г. !

Считам, че за свое задължение, в качеството си на Генерален консул, да информирам всички Вас, в качеството Ви на обществени лидери, за потенциалния риск българските граждани, които живеят на територията на консулски окръг на ГК Чикаго, да останат без възможност да упражнят своето право на глас.

Приложено Ви изпращам и образец на Заявлението за гласуване, което може да предавате на всички желаещи. Начините за изпращане на заявленията са:

- лично в ГК Чикаго
- чрез писмо, което да бъде получено не по-късно от крайния срок, изпратено до консулството на адрес:
Consulate General of the Republic of Bulgaria

737 North Michigan Avenue
Suite 2105
Chicago, IL 60611

като сканираното изображение на саморъчно подписаното заявление в PDF или TIFF формат, изпратено на e-mail адреса на консулското представителство: consulate.chicago@mfa.bg

Всички онези, които се интересуват, могат да намерят повече информация на адрес:

www.mfa.bg в специална рубрика „Референдум 2013”.

и

www.cik.bg ,

както и на страницата на ГК Чикаго във Facebook.