Първото за Новата година представяне на децата от студио "ТЕЛЕВИЗИОНЕРИ" в Чикаго