ИНИЦИАТИВИ НА БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ „ДЖОН АТАНАСОВ”, ЧИКАГО,

ИНИЦИАТИВИ НА БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ „ДЖОН АТАНАСОВ”, ЧИКАГО,
ПОСВЕТЕНИ НА 110 ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПАТРОНА НА
УЧИЛИЩЕТО, 150 ГОДИНИ ОТ РАЖДАНЕТО НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ,
120 ГОДИНИ НА ПРОЧУТОТО КОЛУМБОВО ИЗЛОЖЕНИЕ И ПО СЛУЧАЙ
ОБЯВЕНАТА ОТ ЮНЕСКО ГОДИНА НА СВ. СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС 1150- ГОДИШНИНАТА ОТ НАЧАЛОТО НА ПРОСВЕТНОТО ИМ ДЕЛО

за периода януари – декември 2013г.

МОТО на инициативите: „Националното самочувствие днес, изгражда световни лидери утре”.

1. Акция: „Открийте българския ЕТИКЕТ в САЩ”.

Цел: Създаване и стимулиране на интерес у българските ученици в търсене,
разпространение и положителна оценка към българската изобретателност,
производство и открития зад граница.

Участници: Всички ученици от 3-ти до 8-ми клас със съдействието на родители,
учители и други обществени организации и личности. Конкурсът е отворен за
всички български деца на съответната възраст, живеещи в района на града и
околностите му.

Дейност: Документиране – 3-5 мин. видео, фото и други форми на онагледена
презентация, придружена с писмено описание на открития български почерк,
включваща информация за автора, историята на възникване и реализация на
идеята, мястото на откритието, интервю със създателите и реализаторите на
българския продукт, суровина, етикет, научна или бизнес идея, производство и др.

Изискване: Приоритетно значение се отдава на внедрени български продукти
и открития в САЩ; български суровини, включени в производство на
стоки; формули; рецепти; идеи, открития, внедрени от български емигранти в
американското производство и реализиращи разпространението им .
Забележка: Инициативата НЯМА за цел да популяризира български стоки,
произведени в България и внесени от търговски компании в САЩ, а САМО
НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ, ВНЕДРЕНИТЕ на територията на САЩ, носещи
български почерк.

Срокове:
28-ми февруари – Начален етап - представяне на откритията по класове, излъчване
на най-добрите презентации;
20 април – Заключителен етап - представят се най-добрите открития, които ще
бъдат оценени и наградени от независимо жури.
Първа награда на стойност - $200;
Втора награда на стойност - $100;
Трета награда на стойност- $50
И много други поощрителни награди за всички участници

2. Открийте българския ПОЧЕРК в областта на науката, културата
и изкуството на американска земя.

Цел: откриване, изучаване и популяризиране дейността на българските научни
работници, културни дейци-художници, писатели, музиканти и спортисти в САЩ
с отчитане приноса им в запазване на българските изконни ценности у младото
поколение българи в Америка.

Участници: Ученици от 1-ви до 8-ми клас със съдействието на родители и
учители и други обществени организации и личности в Чикаго. Конкурсът е
отворен за всички български деца на съответната възраст, живеещи в района на
града и околностите му.

Дейност: Учениците самостоятелно проучват и се запознават с тврочеството и
постиженията на българските културни, научни и спортни дейци в САЩ. Изготвят
аудио, видео, фото и други видове онагледена презентация за живота, дейността и
постиженията на избраната личност.

Изискване: Обект на проучване следва да бъдат единствено личности, които са
имали или имат имигрантски опит в САЩ.

Срокове:

30 март - Начален етап по класове - презентации по класове и определяне на най-
добрите.

20 април – На училищно ниво – най-добрите презентации въз основа на
направените проучвания на изявени българи в САЩ в областта на науката,
изкуството и спорта и техни млади последователи.

5-ти октомври – Гала концерт на малки и големи български таланти в Чикаго с
представяне на най-добрите презентации от двата конкурса и авторите им.

Първа награда - на стойност $200

Втора награда – на стойност $100

Трета награда – на стойност $50

И много други поощрителни награди.

Инициативи във връзка с 150- годишнината от рождението на
Алеко Константинов:

1.Презентация на тема “Алеко Константинов - будната съвест на
своето време“- (февруари, 2013г.)

2.Драматизация на откъс от „Бай Ганьо“ –(24 май, 2013г.)

Инициативи за отбелязване на обявената от Юнеско година на
братята Св.Св. Кирил и Методий във връзка с 1150-годишнината
от създаването на славянската азбука.

Презентации с образователна цел на тема:

1.Живот и дейност на двамата братя, с акцент върху велико-
моравската мисия. (февруари, 5-8клас)

2.Защо България спасява делото на Кирил и Методий? (март, 4-8клас)

3.Прочит на откъси от Пространното житие на Кирил и беседа върху тях. (март, 5-8клас)

3.Литературен конкурс на тема “И ний сме дали нещо на света“. (април, 2-8 клас)

4.Учениците издирват произведения, посветени на двамата братя или те да написват стихотворения за тях. (май, 2-8клас)

5.Прожекции на театрални или филмови продукции, свързани с дейността на двамата братя. (всички класове)

6.Изработване на табло с двете азбуки - глаголица и кирилица. (май, участниците в кръжока по рисуване)