Втори изпит по български език за получаване на печат за двуезичност -SEAL of BILITERACY в щата Илинойс, САЩ


ВТОРА ГРУПА БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖИ В ЧИКАГО ПОЛУЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ В ЩАТА ИЛИНОЙС
Признаването на българския език в програмата Seal of Biliteracy в щата Илинойс датира от м. март 2017г. и е дело на съвместните услилия на Асоциацията на българските училилища в чужбина ( АБУЧ), българско училище " Джон Атанасов"  в Чикаго с директор Боянка Иванова  и безрезервната подкрепа и съдействие на генералното консулство на Република България в Чикаго в лицето на генералния консул Иван Анчев.
Изпитът се провежда онлайн от Департамента за езиково обучение(ДЕО) към Софийския университет "Климент Охридски", който единствен от всички  университети в  България е член на престижната европейска oрганизация за чуждоезиково тестване ALTE със седалище във Великобритания. Между ДЕО към Софийския университет и министерството на образованието в България е сключен меморандум  за право на провеждане на тестове по български език в българските  училища зад граница.
Софийският университет е първият български университет, одобрен да валидира знания по роден език в САЩ.
Следващият изпит по български език за получаване на Печат за двуезичност Seal of Biliteracy в щата Илинойс ще се проведе на 28-ми април в българско училище " Джон Атанасов" Чикаго.