Училище родно, здравей! Начало на учебната година в трите филиала на БУ „Джон Атанасов“

Започна учебната 2018-2019 годинав трите филиала на българското училище „Джон Атанасов“ в Чикаго –Des Plaines, River Grove, Palatine