Четвърти изпит на български език ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛУЧАТ ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЩАТА ИЛИНОЙС (ILLINOIS SEAL OF BILITERACY IN BULGARIAN)

СЪОБЩЕНИЕ


Уважаеми  ученици и родители,
След като в началото на 2017 г. щатското министерство на образованието в Илинойс прие българския език като част от програмата Seal of Biliteracy https://www.isbe.net/Documents/assessment-list.pdf  , ви съобщaвамe, че четвъртият изпит за признаване владеенето на български език ще се проведе на 6-ти октомври 2018 г. в българско училище „Джон Атанасов”, 1600 Еast Golf Road, Oakton Community College , Des Plaines, IL 60016. в 10.30 часа (начало на регистрацията 9.45ч.).

 НОВО! Освен за зрелостници, изпитът е открит и за  ученици от 5-и и 8-и клас, от държавните училища в гр. Чикаго-Chicago Public Schools (CPS) за получаване на  Seal of Biliteracy Pathway Award. За явяването на тези ученици няма други ограничения и изисквания. Нивото на владеене за 5кл. е А1за 8кл. - А2Tестовете се администрират от ДЕО/ Департамент за езиково обучение/ към Софийския университет и са признати от образователното министерство на щата Илинойс.
Повече информация относно програмата Seal of Biliteracy Pathway Award може да прочетете тук http://cps.edu/Pages/SealofBiliteracy.aspx

Изисквания към кандидатите- зрелостници за Illinois Seal of Biliteracy:
- Да са регистрирани към датата на провеждане на изпита в държавно средно училище (public high school) на територията на щата Илинойс и да завършват средното си образование през 2019г. (high school senior graduates).
- Да притежават ниво на владеене на английски език с резултат над 21 точки на АСТ тест и 540 точки на SAT тест в частта по английски език и литература (ELA). За справка или евентуална промяна на тези изисквания - https://www.isbe.net/Pages/Illinois-State-Seal-of-Biliteracy.aspx


ВАЖНО! Поради автономността на всеки училищен/образователен район (school district) в щата Илинойс, кандидатите следва сами да се информират за изискванията и сроковете на своя училищен район/school district  относно удостояването с Печат за двуезичност върху дипломата за средно образование. 

Всички, успешно издържали изпита кандидати, ще получат удостоверения за владеене на български език на съответното ниво, съгласно Европейската езикова рамка, които може да им послужат и за други цели.

 Всеки желаещ да се яви на изпит спазва следната процедура.

1.    Подготвителен етап
а/ Регистрация в сайта bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg. Регистрацията съдържа следните стъпки:
- След натискане на „вход” /горе вдясно в сайта/ кандидатът попълва собствено потребителско име (user name) и парола (password). Важно е те да бъдат запомнени от кандидата, което осигурява безпроблемно влизане в платформата по време на изпита.
- Натиска се „вход” /под паролата/, след което се появява  форма за регистриране в сайта /но не в изпита!!!/, в която задължително се попълват полетата, маркирани със звездичка. 

Регистрацията в сайта дава възможност на кандидатите да правят упражнения, както и примерни тестове. Примерните и диагностичните тестове за определяне на нивото на владеене на български език се намират в модула „Тестиране на знанията по български език като чужд“ на началната страница- 

Регистрацията в сайта НЕ е регистрация за изпита!

б/  След окончателно взето решение за явяване на изпит кандидатът заплаща таксата за изпита по банков път и сканира  и платежния документ.

2.    Регистриране за изпита
С потребителското си име и парола кандидатът влиза в сайта bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg. На началната страница отваря модула Изпит по български език по програмата Seal of Biliteracy. В него попълва Регистрация за изпит по български език по програмата Seal of Biliteracy
В тази Регистрация се попълват всички полета и се качва лична снимка и сканираното копие на платежния документ. 

В  рамките на 2 работни дни след регистрацията администраторът от ДЕО- СУ се свързва по и-мейла с всеки кандидат за потвърждаване на регистрацията  и инструкция за изпита.

Регистрацията за изпита приключва 27-ми септември!


Изпитна процедура:
Четвъртият изпит за признаване владеенето на български език ще се проведе на 6-ти октомври 2018 г. в българско училище „Джон Атанасов” (помещаващо се в Oakton Community College) на адрес: 1600 Еast Golf Road, Des Plaines, IL 60016. Начало на изпита 10.30 часа. Изпитът се администрира онлайн от Департаментa за езиково обучение при СУ „Св. Климент Охридски” (ДЕО – СУ). 

ДЕО - СУ предлага изпитни тестове за нивата А1-С1 по Общата европейска езикова рамка. Изпитните тестове на ДЕО отговарят напълно на 17-те стандарта на АЛТЕ. АЛТЕ е неправителствена организация със статут на участник в Съвета на Европа и консултант на ООН по въпросите на езиковата политика. Организацията е изработила описанието на уменията по Общата европейска езикова рамка, по която се тестират езиковите знания в цяла Европа.  Членове на АЛТЕ са най-известните европейски институции за езиково сертифициране като Cambridge English Assessment (Великобритания), Goethe Institut и TestDaF Institut (Германия), CIEP (Франция), Insituto Cervantes (Испания) и др. – общо 34 на брой. От България единственият пълноправен член на АЛТЕ е Департаментът за езиково обучение. 

Във връзка с това Illinois State Board of Education е одобрил изпитните тестове на ДЕО за включване на българския език в програмата Seal of Biliteracy.
 Минималното ниво, което кандидатите  от 12 клас следва да покрият съобразно изискванията на щата Илинойс (Illinois State Board of Education – ISBE),  е В1. Това е изискването и за другите европейски езици, влизащи в програмата. 
За учениците  от 5-и клас минималното ниво е А1, а за учениците от 8-и клас- А2.
Изпитът се състои от две части - устен изпит и писмен изпит (включва слушане и четене с разбиране, както и създаване на писмени текстове по определена тема), за които се поставят две отделни оценки, които формират общата оценка от изпита.
Устният изпит се провежда от сертифициран екзаминатор, намиращ се в България, в онлайн разговор с кандидата по Skype. Разговорът се записва и съхранява като документ от изпита. Продължителността на устния изпит е около 20 минути максимум за кандидат. 
Писменият изпит се провежда онлайн чрез изпитната система на ДЕО – СУ, базирана върху Moodle. Изпитът включва тестови задачи, които се оценяват автоматично, и писмена продукция, която се оценява от сертифициран екзаминатор. Продължителността на писмения изпит е между 2 и 4 часа в зависимост от нивото.

МНОГО ВАЖНО: Задължително е преди изпита  всеки кандидат да направи диагностичните тестове за съответното ниво, както и теста за техническа съвместимост.

Изпитна такса
Изпитната такса е 100.00 щатски долара на кандидат. Таксата за издаване на сертификата от ДЕО – СУ и изпращането му с куриерска служба до САЩ е 15 долара. Сертификатът се издава на двата езика- английски и български. Общата сума от 115.00 долара трябва да бъде преведена до 27-ми септември 2018 г. по банковата сметка на ДЕО – СУ, както следва:

Beneficiary Bank and Address:
BULGARIAN NATIONAL BANK
CENTRAL BRANCH
1 AL. BATENBERG SQUARE, l000 SOFIA
BIC/SWIFT: BNBGBGSD
или
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
Пл. Ал.Батенберг 1000
София
Beneficiary Account Number:
IBAN: BG52BNBG 9661 3100 1743 01partidaDEO/ непременно да се напише/
Изпит по български език на .........../ име на кандидата/Fees for Bulgarian examination for …***……..(candidate’s name or list of candidates’ names)

Таксата за изпита може да се преведе и в левова равностойност от местна банка в България или да се заплати в касата на ДЕО – София, ул. „Коста Лулчев” №27.

Организацията-домакин може да изисква от кандидатите допълнителна такса в своя полза за покриване на разходите за квестори, наеми за класни стаи, интернет и други консумативи. В Чикаго тази допълнителна такса е 35.00 долара, платими на организаторите в деня на изпита. Способът на заплащането е с чек 

В деня на изпита регистрираният ученик следва да носи документ за самоличностсъс снимка, като се яви 40 минути преди обявения час за получаване на инструкции. Желателно е използването на личен компютър или лaптоп с инсталирана кирилица,  мишка, уеб-камера, микрофон и слушалки.
За повече информация можете да се обръщате на и-мейл адреси: bgseal.johnatanasoffschool@gmail.com или consulate.chicago@mfa.bg
Пенка Михайлова, координатор на изпита в София- e-mail: test.admin@deo.uni-sofia.bg
тeл +359 884 730 366
Боянка Иванова, координатор на изпита в Чикаго: bmi_me@yahoo.com;  тel. 1(773) 817 9917

Пожелаваме успех на всички кандидати!