За български деца по целия свят: Да отпразнуваме любовта си към България - ART CONTEST 2013

За български деца по целия свят: Да отпразнуваме любовта си към България

Екипът на The Best of Bulgaria, с подкрепата на "Тектрис консулт инк.",
Невада, САЩ, организира първото по рода си Състезание по изобразително
изкуство, което ще съвпадне с подготовката по пускането на пазара на
престижното и образователно приложение за iPad "The Best of Bulgaria".

В състезанието могат да участват всички български деца (деца с поне един
български родител) на възраст между 5 и 16 години. Участието е БЕЗПЛАТНО.
Работите ще бъдат оценявани в три възрастови групи (5-8 г., 9-12 г. и 13-16
г.) и два раздела ("Български деца, живеещи в България" и "Български деца,
живеещи в чужбина").

Шестте класирани на първо място победители ще получат последен модел 16GB
WiFi iPad с приложението "The Best of Bulgaria", а следващите класирани
девет участници ще получат грамоти. Първите десет класирани участници във
всяка група ще бъдат показани на изложба в София, организирана за
откриването на приложението, и ще бъдат включени в самото приложение.

Прилагаме флаер на английски и български език, където ще намерите регламента
на конкурса, а пълната информация е на уебсайта www.obichamebulgaria.com.

Безплатната демонстрационна версия на iPad приложението "The Best of
Bulgaria" ще бъде готова след около 2 седмици. Можете да получите повече
информация, като изпратите електронно съобщение с "The Best of Bulgaria" в
предметния ред на launch@thebestofbulgaria.eu или като посетите
www.thebestofbulgaria.eu

-----

ART CONTEST 2013

FOR BULGARIAN CHILDREN WORLDWIDE: Celebrating Our Love for Bulgaria

The Best of Bulgaria Team, backed by Tectrice Consult Inc, Nevada, USA, is
organizing the first-of-its-kind Art Contest, to coincide with the launch of
the prestigious and educational iPad App "The Best of Bulgaria".

The competition is open to all Bulgarian Children (children with at least
one Bulgarian parent) between the ages of 5 and 16, and is FREE to enter.
Entries will be judged in three age groups (5-8, 9-12 and 13-16), and two
sections (Bulgarian children living in Bulgaria, and Bulgarian children
living abroad).

The six prizewinning entries will receive WiFi iPads, preloaded with The
Best of Bulgaria, and the top nine runners up in each group will receive
certificates. All ten winning entries in each group will be exhibited in
Sofia during the launch of The Best of Bulgaria and will also feature on the
app itself.

We attach a flyer in English and Bulgarian where you can read the rules of
the competition and all information is on the website
www.obichamebulgaria.com .

A free preview of The Best of Bulgaria iPad app will be available in the
next two weeks or so and please request details by sending an email with
'The Best of Bulgaria' in the subject line to launch@thebestofbulgaria.eu,
or visit www.thebestofbulgaria.eu.

Dr Barbara Page-Roberts
Tectrice Consult Inc.
BG cell: 0886 600054
US Cell: 702 277 1564
www.tectriceconsult.com
www.obichamebulgaria.com
www.thebestofbulgaria.eu
E-mail: tectrice@gmail.com