Божидара Ковачева спечели регионалната олимпиада по химия в Чикаго

BG7 TV:

Божидара Ковачева, която неотдавна спечели регионалната олимпиада по химия в Чикаго, е роднина на Джон Атанасов - българският учен, който пръв изобрети компютъра.

Божидара има амбицията да завърши средното си образование в топ 5 % на своето училище и да учи в престижен университет.

Освен в американското училище, тя посещава и най-голямото българско училище извън България - "Джон Атанасов", което се намира в Des Plaines, IL.

След като поработи няколко години в САЩ, тя иска да се върне обратно в България и въпреки предизвикателствата там, да продължи своята професионална кариера.

ТВ каналът на българите в САЩ и КанадаContact BG7TV at:

E-mail: bg7tv.chicago@gmail.com or tel. 773.317.8035
Follow BG7TV at www.twitter.com/bg7tv
Like BG7TV at www.facebook.com/bg7tv

------

Bojidara Kovatcheva, who recently won a regional chemistry Olympics in Chicago is a relative to John Atanasoff -- the Bulgarian scientist who was the first to invent the computer.

Bojidara wants to be in the top 5% of her school and to go to a prestigious college.

Besides the American school, she is attending the biggest Bulgarian Language School outside Bulgaria "John Atanasoff" in Oakton Community College -- Des Plaines, IL.

After working few years in America, she wants to go back to Bulgaria, regardless of the challenges there and pursue a professional career.

BG7TV -- The TV Channel of the Bulgarians in the USA & Canada

http://www.youtube.com/watch?v=0PGlQ-cDs28