Интерактивното обучение в българско училище „Джон Атанасов” Чикаго през 2013-2014 учебна годинаРазвитието на съвременните технологии предполага тяхното целесъобразно използване, както във всички сфери на живота, така и в обучението на всички нива. Учителят отдавна вече не е единственият източник на информация в отделните области на науката, но неговите умения за съчетаване на традиционната методика на преподаване с възможностите на електронното обучение дават отлични резултати. Децата ни по цял ден са пред компютрите, лаптопите , ай потите, айфоните, таблетите и ще е неоправдано за нас, учителите, ако оставим всички тази умения и интерес към техниката у учениците си неизползвани. Доста архаично бихме изглеждали, ако стоим пред тях само с тебешир и книга пред черната дъска, а те с едно докосване на екрана намират отговора на въпросите ни.

Добре оборудваната база на Октън колеж, в която вече няколко години се помещава училището ни, създава отлични условия за провеждане на интерактивно обучение в усвояването на знанията по родни предмети. Възможностите на мултимедийното обучение вече от няколко години се използват в часовете по история, литература, български език, в обучението по роден край, в запознаването с българските празници и обичаи и други.

Учениците ни показват повишен интерес и добри резултати към този вид на поднасяне на уроците. С натрупания опит през миналите години и богатата материална база на училището (таблети, оборудвани с интернет и прожекционни апарати кабинети), през новата учебна година мултимедийните уроци стават постоянен елемент във всички класове и по всички предмети.

Новата учебна програма за 2013/14 година ще се базира на 50% традиционно обучение, което продължава да включва задължителните учебници и помагала за съответния клас и 50% мултимедийни разработки, съобразени от преподавателите със съответната възраст, за която са предназначени.

Традиционното обучение ще бъде допълвано от видео уроци, виртуалните библиотеки, електронно учебно съдържание, което ще надгражда хартиените издания. Он-лайн тестовете ще бъдат предлагани за самоконтрол, като ще дават възможност на ученика сам да проверява знанията си в къщи.

Уроците за краснопис, четене, диктовки,ще се редуват с дидактически игри, в които любимите анимационни герои ще задават въпроси и отчитат верния отговор.

Текстовете от читанките ще се предоставят не само като прочит от учителя, но и в изпълнение от български говорители. Няма да липсват и кратките видеоматериали по съответни произведения!

Биографиите на българските автори се обогатяват с кратки презентации, в които учениците се потапят в атмосферата на времето, в което е живял изучаваният творец.

Това ново виртуално възприемане ангажира вниманието на ученика слухово и зрително и дава по-добра възможност обучавания, да се потопи в учебния процес , а не да бъде пасивен възприемател.

Компютърните помощници хармонично ще допълват учебния процес, според възможностите и особеностите на всяка възрастова група.

В навечерието на 110-годишнината от рождението на своя патрон, Джон Атанасов, днешните последователи на откривателя доказват, че умелото съчетание на възможностите на човешкия ум и съвременната техниката са гаранция за успеха в обучението и усвояването на знания.

Боянка Иванова,
директор и учител
в българско училище „ Джон Атанасов” Чикаго